Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Wrzesień 2018

28.09.2018
Raport bieżący: RB 57/2018 Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

Data sporządzenia: 2018-09-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 57/2018 Temat: Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

27.09.2018
Raport bieżący: RB 56/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Data sporządzenia: 2018-09-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 56/2018 Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

27.09.2018
Raport bieżący: RB 55/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Data sporządzenia: 2018-09-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 55/2018 Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

19.09.2018
Raport bieżący: RB 54/2018 – Informacja o wyznaczeniu Tymczasowego Nadzorcy Sądowego firmy ZE ZEN Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej z wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

Data sporządzenia: 2018-09-19 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne oraz Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 54/2018 Temat: Informacja o wyznaczeniu Tymczasowego Nadzorcy Sądowego firmy ZE ZEN Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej z wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

18.09.2018
Raport bieżący: RB 53/2018 Złożenie przez Zarząd Spółki oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego firmie BIOERG SA pod wpływem błędu

Data sporządzenia: 2018-09-18 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 53/2018 Temat: Złożenie przez Zarząd Spółki oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego firmie BIOERG SA pod wpływem błędu


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl