Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Wrzesień 2017

26.09.2017
Raport bieżący: RB 37/2017 - Zawarcie umowy przyrzeczonej dotyczącej przeniesienia udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta

Data sporządzenia: 2017-09-26 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

18.09.2017
Raport bieżący: RB 34/2017/KOR - Korekta raportu bieżącego nr 34/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r.

Data sporządzenia: 2017-09-18 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl