Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Wrzesień 2016

27.09.2016
Raport bieżący: RB 68/2016 - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ

Data sporządzenia: 2016-09-27 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

26.09.2016
Raport bieżący: RB 67/2016 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 26 września 2016 roku

Data sporządzenia: 2016-09-26 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

23.09.2016
Raport bieżący: RB 65/2016 - Ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomościach Emitenta – zabezpieczenie zobowiązania Spółki Zależnej

Data sporządzenia: 2016-09-23 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

22.09.2016
Raport bieżący: RB 64/2016 - Informacja o rozstrzygniętym przetargu

Data sporządzenia: 2016-09-22 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

19.09.2016
Raport bieżący: RB 63/2016 - Ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomościach Emitenta

Data sporządzenia: 2016-09-19 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

15.09.2016
Raport bieżący: RB 62/2016 - Otrzymanie informacji o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów Emitenta

Data sporządzenia: 2016-09-15 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

14.09.2016
Raport bieżący: RB 61/2016 - Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

Data sporządzenia: 2016-09-14 / Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

08.09.2016
Raport bieżący: RB 59/2016 - Zamiar zbycia udziałów w Spółce zależnej – ustalenie głównych parametrów transakcji

Data sporządzenia: 2016-09-08 / Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacje poufne

01.09.2016
Raport bieżący: RB 58/2016 - Roszczenie Emitenta przeciwko akcjonariuszom oraz udzielenie zabezpieczenia przeciwko Emitentowi

Data sporządzenia: 2016-09-01 / Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacje poufne


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl