Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Wrzesień 2014

30.09.2014
Raport bieżący: RB 43/2014 - Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2014-09-30 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

30.09.2014
Raport bieżący: RB 42/2014 - Łączne kryterium umowy znaczącej – aktualizacja informacji

Data sporządzenia: 2014-09-30 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

17.09.2014
Raport bieżący: RB 41/2014 - Korekta Raportu Półrocznego PS-2014

Data sporządzenia: 2014-09-17 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

09.09.2014
Raport bieżący: RB 40/2014 - Informacja o transakcjach akcjami Emitenta osób mających dostęp do informacji poufnych – art. 160 ustawy o obrocie

Data sporządzenia: 2014-09-09 / Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl