Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Wrzesień 2012

28.09.2012
Raport bieżący: RB 39/2012 - Aktualizacja terminów obowiązywania gwarancji korporacyjnych należytego wykonania kontraktów

Data sporządzenia: 2012-09-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

21.09.2012
Raport bieżący: RB 38/2012 - Koszty emisji akcji serii D Spółki Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2012-09-21 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

20.09.2012
Raport bieżący: RB 37/2012 - Przekazanie informacji nadesłanej przez osobę obowiązaną

Data sporządzenia: 2012-09-20 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

06.09.2012
Raport bieżący: RB 36/2012 - Rejestracja papierów wartościowych w KDPW

Data sporządzenia: 2012-09-06 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

04.09.2012
Raport bieżący: RB 35/2012 - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2012-09-04 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl