Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Wrzesień 2010

09.09.2010
Raport bieżący: RB 79/2010 - Zawarcie przez podmiot zależny znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2010-09-09 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

09.09.2010
Raport bieżący: RB 78/2010 - Udzielenie gwarancji korporacyjnych zwrotu zaliczek oraz należytego wykonania kontraktów

Data sporządzenia: 2010-09-09 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

09.09.2010
Raport bieżący: RB 77/2010 - Zawarcie przez podmiot zależny aneksów do znaczących umów

Data sporządzenia: 2010-09-09 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

01.09.2010
Raport bieżący: RB 76/2010 - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2010-09-01 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

01.09.2010
Raport bieżący: RB 75/2010 - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2010-09-01 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl