Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Wrzesień 2009

25.09.2009
2009-09-25 -- RB 49/2009 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ Chemoservis-Dwory S.A. 24 września 2009 roku

Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Chemoservis-Dwory S.A. w dniu 24 września 2009 roku Data sporządzenia: 2009-09-25 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - NWZ lista, co najmniej 5 %

25.09.2009
Raport bieżący: RB 51/2009 Temat: Zawarcie umowy dotyczącej nabycia aktywów o znacznej wartości

Raport bieżący: RB 51/2009 Data sporządzenia: 2009-09-25 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

25.09.2009
2009-09-25 -- RB 50/2009 Informacja w sprawie niepodzielonej części zysku za 2008 rok

Temat: Informacja w sprawie niepodzielonej części zysku za 2008 rok Data sporządzenia: 2009-09-25 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej

24.09.2009
2009-09-24 -- RB 48/2009 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 września 2009 roku

Temat: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 września 2009 roku Data sporządzenia: 2009-09-24 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

23.09.2009
2009-09-23 -- RB 45/2009 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy

Raport bieżący: RB 45/2009 Temat: Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy Data sporządzenia: 2009-09-23 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

23.09.2009
2009-09-23 -- RB 46/2009 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy

Temat: Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy Data sporządzenia: 2009-09-23 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

23.09.2009
2009-09-23 -- RB 47/2009 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy

Raport bieżący: RB 47/2009 Temat: Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy Data sporządzenia: 2009-09-23 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

17.09.2009
2009-09-17 -- RB 44/2009 Powołanie Prokurenta

Temat: Powołanie Prokurenta Data sporządzenia: 2009-09-17 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl