Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Władze Spółki

ZARZĄD CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

 

Wojciech Mazur – Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny

Pan Wojciech Mazur posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy, Wydział Mechaniczny, uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. W 1995 roku ukończył Podyplomowe Studium Administracji Publicznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Ponadto w 1997 roku ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Ekonomiki Nieruchomości i Inwestycji w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzania.

Przebieg pracy zawodowej:

  • 1988 - 1988 – Zakłady Celulozy i Papieru S.A. w Świeciu – Ślusarz w ramach odbywanej praktyki zawodowej,
  • 1989 - 1991 – Zakłady Celulozy i Papieru S.A. w Świeciu – Konstruktor na wydziale Konstrukcyjnym,
  • 1991 - 1991 – Urząd Miejski w Świeciu – Kierownik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej,
  • 1992 - 1997 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu – Kierownik Zakładu,
  • 1997 - 2006 – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świeciu – Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny,
  • 2006 - 2009 – Biuro Konstrukcyjne MD Projekt Sp. z o.o. – Członek Zarządu,
  • 2009 - 2010 – PUT Unimech S.A. – Dyrektor ds. Handlowych,
  • 2010 - nadal – CHEMOSERVIS-DWORY S.A.– Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny,
  • 2012 - nadal – Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. – Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny.

Pan Wojciech Mazur pełni funkcję Prezesa Zarządu CHEMOSERVIS-DWORY S.A. od dnia 26 maja 2010 roku.

 

RADA NADZORCZA CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

 

Pan Marek Mrozowski (ur. 1954 rok) - Przewodniczący Rady Nadzorczej, posiada wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach – Wydział Inżynierii Sanitarnej oraz Akademię Ekonomiczną w Katowicach – Wydział Przemysłu. Ponadto Pan Mrozowski ukończył studia podyplomowe w zakresie administracji i zarządzania na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – Wydział Prawa i Administracji oraz studia podyplomowe w zakresie urbanistyki w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w spółce BUDOHUT w Czeladzi – stanowisko: Specjalista Technolog, Zastępca Kierownika ds. Techniczno-Produkcyjnych; przedsiębiorstwie robót CAMMPREX w Czeladzi – stanowisko: Główny Księgowy, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, przedsiębiorstwie Przemsza w Czeladzi – stanowisko: Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor; Urzędzie Miasta Czeladź – stanowisko: Zastępca Burmistrza, Burmistrz oraz w spółce Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Świętochłowicach – stanowisko: Dyrektor Naczelny.  Pan Marek Mrozowski pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej: Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu; spółki Alba PGK w Czeladzi; Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach. Obecnie Pan Mrozowski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Porębie.

Pan Krzysztof Pieroń (ur. 1960 rok) - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, posiada wykształcenie wyższe, ukończył Akademie Rolniczą we Wrocławiu oraz studia podyplomowe – Bankowość i Finanse na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Technikum Rachunkowości Rolnej w Jordanowie – stanowisko: Nauczyciel Zawodu; Zespole Szkół Rolniczych w Pokoju – stanowisko: Dyrektor Zespołu Szkół; Urzędzie Wojewódzkim w Opolu – stanowisko: Zastępca Dyrektora i Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; Banku BGŻ – Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego w Opolu; BRE Banku – Dyrektor Oddziału w Opolu; Banku PKO BP – Dyrektor Oddziału w Namysłowie; Banku Ochrony Środowiska – Dyrektor Oddziału; spółce EPO – stanowisko: Doradca Zarządu ds. Projektów Analitycznych; spółce ELKOM – funkcja: Wiceprezes Zarządu; spółce Skarbek – funkcja: Prezes Zarządu; spółce Stadnina Koni Prudnik – funkcja: Członek Zarządu. Obecnie Pan Janusz Pieroń zajmuje stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Pan Andrzej Wandzik (ur. 1954 rok) - Sekretrz Rady Nadzorczej, posiada wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach – Wydział Mechaniczno-Technologiczny oraz studia MBA na Uniwersytecie Gdańskim autoryzowane przez Uniwersytet w Rotterdamie. Pan Andrzej Wandzik doświadczenie zawodowe zdobywał w Zakładach Urządzeń Technicznych ZGODA w Świętochłowicach – stanowisko: Kierownik Sekcji oraz Kierownik Działu Organizacji i Zarządzania; spółce KWAW – stanowisko: Prezes Zarządu; spółce Business Consulting – stanowisko: Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Pionu Konsultingu. Obecnie Pan Wandzik pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce ATW Doradztwo Biznesowe. W swojej karierze Pan Wandzik pełnił funkcje: Członka Rady Nadzorczej spółek: CEHMOG w Gliwicach, Zakład Elektrod Węglowych ZEW w Raciborzu, Zakład Usług Technicznych ZGODA w Świętochłowicach oraz Obrót Energią w Rybniku ponadto Pan Adam Wandzik ukończył kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Pani Małgorzata Synowiec (ur. 1971 rok) - Członek Rady Nadzorczej, posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, uzyskując w 1995 roku tytuł magistra matematyki. W 1998 roku ukończyła studia podyplomowe MBA Zarządzanie Finansami Międzynarodowymi w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. W 2003 roku Pani Synowiec ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Rachunkowości w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada m.in. Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów upoważniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, Certyfikat  Kierownik wdrożenia IFS Applications -zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP, Certyfikat Bussiness Inteligence – Strategiczne Zarządzanie Informacją. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w: firmie leasingowej JWLM w Częstochowie – stanowisko: Specjalista ds. Handlowych oraz Dyrektor ds. Handlowych; spółce PLC Leasco w Częstochowie – stanowisko: Starszy Specjalista ds. Finansowych; spółce Truck Finance w Warszawie – stanowisko: Kontroler Finansowy, spółce DABEX w Częstochowie – stanowisko: Wewnętrzny Kontroler Finansowy; spółce ZŁOMREX w Poraju – stanowisko: Kierownik Wdrożeń IT oraz Dyrektor Controllingu, spółce Centrostal Górnośląski w Katowicach – stanowisko: Doradca ds. Ekonomicznych; spółce COGNOR w Poraju – stanowisko: Dyrektor Kontrolingu oraz spółce LEW w Częstochowie – stanowisko: Dyrektor Finansowy oraz obecnie Kierownik Komórki Audytu Wewnętrznego. Pani Małgorzata Synowiec obecnie prowadzi działalność gospodarczą pod firmą EGIDA w zakresie doradztwa finansowego, prawnego oraz rachunkowości.

Pan Grzegorz Szymański (ur. 1960 rok) - Członek Rady Nadzorczej, posiada wykształcenie wyższe, ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Ekonomiczny. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Departamencie Restrukturyzacji Banku BDK w Lublinie – stanowisko: Specjalista; spółce Leasing Fabryczny – stanowisko: Dyrektor Departamentu; firmie FMJ Ltd. w Janowie Lubelskim – stanowisko: Wiceprezes Zarządu; Banku BGŻ – Dyrektor Oddziału w Chełmie; Baku BPH – Dyrektor Wiązki Oddziałów w Lublinie; spółce Ventus-Nafta w Wilnie – stanowisko: Dyrektor Generalny; spółce PKN Orlen – stanowisko: Dyrektor Departamentu Projektów Specjalnych Spółki Orlen Lietuva; spółce LOTOS Geonafta – stanowisko: Zastępca Dyrektora Zarządzającego; spółce MOSiR Bystrzyca – funkcja: Członek Zarządu oraz spółce EXALO Drilling – stanowisko: Dyrektor Oddziału w Kazachstanie.

Pan Marian Wójcik (ur. 1949 rok) - Członek Rady Nadzorczej, posiada tytuł technika mechanika w Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach oraz tytuł technika radiologii. Swoje doświadczenie zawodowe Pan Marian Wójcik Zdobywał w: Miejski Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym w Katowicach – stanowisko: Specjalista ds. Technicznych; Polskich Kolejach Państwowych – stanowisko: Kierownik Referatu Ogólnotechnicznego; spółce Energomontaż Południe w Katowicach – stanowisko: Specjalista Rentgenolog i Ultra Dźwiękowiec Przemysłowy; własna działalność gospodarcza w zakresie budownictwa ogólnego i wykończenia wnętrz oraz handlu zagranicznego. Obecnie Pan Marian Wójcik zatrudniony jest w spółce Orzeł Biały na stanowisku Doradcy Zarządu oraz spółce Pumech Orzeł na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Marketingu. Ponadto Pan Marian Wójcik złożył egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Pan Adam Walawender (ur. 1953 rok) - Członek Rady Nadzorczej, posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych Uniwersytetu Opolskiego. Ponadto Pan Walawender ukończył Politechnikę Rzeszowską – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz studia podyplomowe: zarządzanie gospodarką narodową na Uniwersytecie Wrocławskim i zarządzanie projektami i funduszami UE w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie.  Pan Adam Walawender swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Montażowych w Opolu – stanowisko: Kierownik Działu Realizacji Produkcji; Spółdzielni Mieszkaniowej ZWM w Opolu – stanowisko: Wiceprezes Zarządu oraz spółce Zieleń Miejska w Opolu – stanowisko: Prezes Zarządu. Obecnie Pan Walawender zajmuje stanowisko adiunkta na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego. W swojej karierze Pan Walawender pełnił funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Opolu oraz Członka Rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu. Ponadto Pan Walawender posiada uprawnienia dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej oraz posiada zawodową licencję zarządcy nieruchomościami. Pan Adam Walawender jest autorem 30 recenzowanych publikacji w dziedzinie zarządzania środowiskiem.

 

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl