Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Władze Spółki

ZARZĄD CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

 

Wojciech Mazur – Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny

Pan Wojciech Mazur posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy, Wydział Mechaniczny, uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. W 1995 roku ukończył Podyplomowe Studium Administracji Publicznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Ponadto w 1997 roku ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Ekonomiki Nieruchomości i Inwestycji w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzania.

Przebieg pracy zawodowej:

  • 1988 - 1988 – Zakłady Celulozy i Papieru S.A. w Świeciu – Ślusarz w ramach odbywanej praktyki zawodowej,
  • 1989 - 1991 – Zakłady Celulozy i Papieru S.A. w Świeciu – Konstruktor na wydziale Konstrukcyjnym,
  • 1991 - 1991 – Urząd Miejski w Świeciu – Kierownik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej,
  • 1992 - 1997 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu – Kierownik Zakładu,
  • 1997 - 2006 – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świeciu – Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny,
  • 2006 - 2009 – Biuro Konstrukcyjne MD Projekt Sp. z o.o. – Członek Zarządu,
  • 2009 - 2010 – PUT Unimech S.A. – Dyrektor ds. Handlowych,
  • 2010 - nadal – CHEMOSERVIS-DWORY S.A.– Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny,
  • 2012 - nadal – Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. – Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny.

Pan Wojciech Mazur pełni funkcję Prezesa Zarządu CHEMOSERVIS-DWORY S.A. od dnia 26 maja 2010 roku.

 

RADA NADZORCZA CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

 

Dariusz Zych

Pan Dariusz Zych jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Zarządzanie i Marketing. oraz Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe w Kolegium Gospodarki  Światowej przy SGH.

Karierę zawodową rozpoczął w 1993 r. w Banku Spółdzielczym w wydziale kredytów. W latach 1996-2001 pracował w Dom Maklerski BOŚ S.A., w Wydziale Indywidualnej Obsługi Klienta odpowiedzialny za kontakty z głównymi klientami Domu Maklerskiego. Od grudnia 2001 r. Dyrektor Biura Zarządu w Szeptel S.A., a od lutego 2003 r. Członek Zarządu Szeptel S.A. W latach 2002-2003 Prezes Zarządu w spółkach Szeptel Internet Sp. z o.o. , „OSS" S.A., „E.pl" S.A., następnie jako dyrektor ds. rozwoju w „Gardocki„ S.A. odpowiedzialny za przygotowywanie projektów restrukturyzacyjnych dla klientów spółki. Od października 2006 w BBI Capital NFI S.A na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego. W latach 2011-2013 r.  w Rubicon Partners NFI S.A na stanowisku Dyrektor Inwestycyjny.  Od stycznia 2014 związany z SCG S.A najpierw jako Dyrektor Inwestycyjny, a od marca 2014 Wiceprezes Zarządu.

Pan Dariusz Zych posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na rynku finansowym zdobyte przy realizacji różnego rodzaju projektów  oraz transakcji kapitałowych, w tym w zakresie zarządzanie projektami Private Equity/ Venture Capital oraz pozyskania finansowania w drodze emisji akcji oraz instrumentów dłużnych – zarówno w trybie ofert publicznych (IPO i SPO), jak i transakcji na rynku pozagiełdowym.

Podczas swojej pracy zasiadał w licznych Radach Nadzorczych. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej w Spółkach Pragma Inkaso S.A , CHP Energia Sp z o.o , Cezar 10 Sp z o.o, Apanet S.A.

Pan Dariusz Zych odbył wiele szkoleń i kursów związanych z rynkiem kapitałowym, miedzy innymi, na Maklera Papierów Wartościowych, Doradcę Inwestycyjnego, Analityka Giełdowego.

Tomasz Mazur

Pan Tomasz Mazur posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy, Wydział Mechaniczny, specjalność technologia maszyn. W 1991 roku ukończył Studium Pedagogiczne w Płocku, a w 1993 roku Studium podyplomowe informatyki na Politechnice Warszawskiej. Wykształcenie zdobywał ponadto w Szkole Głównej Handlowej (Podyplomowe Studium Zarządzania dla Sektora Naftowego). W 1998 roku odbył kurs i złożył egzamin na kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

W latach 1990-1995 był nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu. Natomiast od 1995 roku do 1999 roku pełnił funkcję Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Zakładu Remontowego Rafinerii – Petrochemia Płock. Od 1999 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu PETRO Mechanika S.A.

Michał Kwiatkowski

Pan Michał Kwiatkowski posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie bankowości inwestycyjnej, doradztwa finansowego, zarządzania spółkami kapitałowymi oraz nadzoru korporacyjnego. Od początku 2016 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Inwestycyjnego w Highway Capital PLC. W latach 2010-2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu oraz był wspólnikiem w Ingenium Partners Sp. z o.o.. Od 2013 członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pan Michał Kwiatkowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył także Program Executive MBA realizowany przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN przy współpracy z Vienna Institute for International Economics. Włada biegle językiem angielskim i niemieckim.

Krzysztof Gozdek

Pan Krzysztof Gozdek posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu obsługi prawnej i podatkowej instytucji finansowych i spółek handlowych (uprawnienia Radcy Prawnego oraz Doradcy Podatkowego). Od 2000 roku zajmuje stanowisko Radcy Prawnego w ING Lease (Polska) Sp. z o.o. / ING ABL Polska S.A. W latach 1997 – 2000 pełnił funkcje Doradcy Podatkowego oraz Prawnika w BDO Polska Sp. z o.o., Millenium Leasing Sp. z o.o. / Millenium Bank Group oraz kancelarii Chałas & Wspólnicy Sp. z o.o.

Mariusz Gajewski

Pan Mariusz Gajewski posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczął  w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska jako broker w wydziale indywidualnej obsługi klienta. Następnie w latach 1998 – 2010 w Banku Pekao S.A. pełnił funkcje inspektora wydziału kredytów, analityka kredytowego, specjalisty oraz głównego specjalisty w departamencie ryzyka kredytowego. W latach 2010 – 2013 pracował jako dyrektor oddziału banku w Nordea Bank Polska S.A. Od 2013 roku na analogicznym stanowisku w Banku BGŻ S.A.

Robert Mikulski

Pan Robert Mikulski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowe Studia Ubezpieczeń Gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1996 – 1998 odbywał aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie oraz w latach 1998 – 1999 aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie doktorant na Wydziale Politologii, Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Płońsku. Pan Robert Mikulski posiada bogate doświadczenie zawodowe, w trakcie swojej kariery zawodowej pracował m.in. w Departamencie Ubezpieczeń Ministerstwa Finansów, Centrum Informacji Menedżera, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (jako legislator oraz starszy legislator), Rządowym Centrum Legislacji (jako starszy legislator), Sebgroup Poland Sp. z o.o. (jako prawnik), Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski oraz Kancelarii Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy (jako radca prawny i partner zarządzający).

 

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl