Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Władze Spółki

ZARZĄD CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

Wiesław Paszek – Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny

Pan Wiesław Paszek posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – kierunek historia. Ponadto ukończył szereg studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim – zarządzanie gospodarką społeczną, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach – PR w praktyce, na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – maszyny i urządzenia dla górnictwa podziemnego oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – zarządzanie sprzedażą.

Przebieg pracy zawodowej:

  • 1994 – 2008 – ZZNPW S.A., Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. – Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży,
  • 2008 – 2011 – KOPEX S.A. – Specjalista ds. Marketingu, Kierownik Działu,
  • 2011 – 2017 – KOPEX S.A. – Dyrektor Biura Marketingu, Dyrektor ds. Komunikacji i Marketingu,
  • 2017 – 2018 – KERUI Petroleum – Business Development Manager.

Pan Wiesław Paszek od 4 lipca 2018 roku sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej podmiotu zależnego Emitenta – Spółki Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Jacek Dubiński - Wiceprezes Zarządu

Pan Jacek Dubiński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył w 1991 roku studia na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Nauk Ekonomicznych, Ponadto ukończył szereg kursów i szkoleń, m.in. posiada uprawnienia do reprezentowania Skarbu Państwa w Radach Nadzorczych, a także uprawnienia do szkolenie pracodawców z zakresu bezpieczeństwa pracy – CIOP-PIB, Ukończył też kurs organizowany przez Ministerstwo Skarbu w zakkresie Ładu korporacyjnego, a także liczne kursy i szkolenia z zakresu finansów i prawa gospodarczego min. w zakresie kredytowania konsorcjalnego.

Przebieg pracy zawodowej:

    2017 – 2018 Fotoraporty Sp. z o. o.
    2016 – 2017 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Prezes
    2017 – 2017 Członek rady nadzorczej Mars Finance 1  Grupa MS TFI SA
    2013 – 2016 Biosolution Sp. z o.o. - Prezes zarządu
    2011 – 2012 Krajowa Izba Gospodarcza - Inkubator Innowacyjnych Technologii
    2010 – 2013 Isolution Sp. z o.o. - Dyrektor obszaru Biznesowego
    2009 – 2010 Polskie Radio S.A. - Doradca Zarządu
    2008 – 2009 Kancelaria Inwestycyjna Sp. z o.o. - Dyrektor ds. klientów kluczowych
    2006 – 2008 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Prezes
    2003 – 2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Gospodarczego
    2003 – 2003 Telekomunikacja Polska „Teltech” - Doradca Zarządu
    1999 – 2003 Fundusz Składkowy Ubezpieczenia
    2008 – 2008 Społecznego Rolników - Dyrektor Biura Zarządu | Wicedyrektor Biura zarządu
    1999 – 1999 Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe - Główny specjalista
    1997 – 1999 Urząd Komitetu Integracji Europejskiej -  Dyrektor Biura Administracyjno-Budżetowego
    1994 – 1997 Urząd Rady Ministrów -
                            Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów ds. gospodarczych,
                            Doradca Ministra Szefa URM
    1990 – 1994 Ministerstwo Finansów
                           Departament Administracyjno-Budżetowy
                           Departament Polityki Finansowej i Analiz
                           Departament Długu Publicznego
                           Departament Podatków Pośrednich i Opłat
    1988 – 1989 Uniwersytet Warszawski
                            Biuro Współpracy z Zagranicą

 

RADA NADZORCZA CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

 

Pan Marek Mrozowski (ur. 1954 rok) - Przewodniczący Rady Nadzorczej, posiada wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach – Wydział Inżynierii Sanitarnej oraz Akademię Ekonomiczną w Katowicach – Wydział Przemysłu. Ponadto Pan Mrozowski ukończył studia podyplomowe w zakresie administracji i zarządzania na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – Wydział Prawa i Administracji oraz studia podyplomowe w zakresie urbanistyki w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w spółce BUDOHUT w Czeladzi – stanowisko: Specjalista Technolog, Zastępca Kierownika ds. Techniczno-Produkcyjnych; przedsiębiorstwie robót CAMMPREX w Czeladzi – stanowisko: Główny Księgowy, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, przedsiębiorstwie Przemsza w Czeladzi – stanowisko: Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor; Urzędzie Miasta Czeladź – stanowisko: Zastępca Burmistrza, Burmistrz oraz w spółce Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Świętochłowicach – stanowisko: Dyrektor Naczelny.  Pan Marek Mrozowski pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej: Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu; spółki Alba PGK w Czeladzi; Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach. Obecnie Pan Mrozowski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Porębie.

Pan Krzysztof Pieroń (ur. 1960 rok) - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, posiada wykształcenie wyższe, ukończył Akademie Rolniczą we Wrocławiu oraz studia podyplomowe – Bankowość i Finanse na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Technikum Rachunkowości Rolnej w Jordanowie – stanowisko: Nauczyciel Zawodu; Zespole Szkół Rolniczych w Pokoju – stanowisko: Dyrektor Zespołu Szkół; Urzędzie Wojewódzkim w Opolu – stanowisko: Zastępca Dyrektora i Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; Banku BGŻ – Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego w Opolu; BRE Banku – Dyrektor Oddziału w Opolu; Banku PKO BP – Dyrektor Oddziału w Namysłowie; Banku Ochrony Środowiska – Dyrektor Oddziału; spółce EPO – stanowisko: Doradca Zarządu ds. Projektów Analitycznych; spółce ELKOM – funkcja: Wiceprezes Zarządu; spółce Skarbek – funkcja: Prezes Zarządu; spółce Stadnina Koni Prudnik – funkcja: Członek Zarządu. Obecnie Pan Janusz Pieroń zajmuje stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Rezygnacja: 28 sierpnia 2018 r

Pan Andrzej Wandzik (ur. 1954 rok) - Sekretrz Rady Nadzorczej, posiada wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach – Wydział Mechaniczno-Technologiczny oraz studia MBA na Uniwersytecie Gdańskim autoryzowane przez Uniwersytet w Rotterdamie. Pan Andrzej Wandzik doświadczenie zawodowe zdobywał w Zakładach Urządzeń Technicznych ZGODA w Świętochłowicach – stanowisko: Kierownik Sekcji oraz Kierownik Działu Organizacji i Zarządzania; spółce KWAW – stanowisko: Prezes Zarządu; spółce Business Consulting – stanowisko: Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Pionu Konsultingu. Obecnie Pan Wandzik pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce ATW Doradztwo Biznesowe. W swojej karierze Pan Wandzik pełnił funkcje: Członka Rady Nadzorczej spółek: CEHMOG w Gliwicach, Zakład Elektrod Węglowych ZEW w Raciborzu, Zakład Usług Technicznych ZGODA w Świętochłowicach oraz Obrót Energią w Rybniku ponadto Pan Adam Wandzik ukończył kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Pani Małgorzata Synowiec (ur. 1971 rok) - Członek Rady Nadzorczej, posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, uzyskując w 1995 roku tytuł magistra matematyki. W 1998 roku ukończyła studia podyplomowe MBA Zarządzanie Finansami Międzynarodowymi w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. W 2003 roku Pani Synowiec ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Rachunkowości w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada m.in. Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów upoważniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, Certyfikat  Kierownik wdrożenia IFS Applications -zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP, Certyfikat Bussiness Inteligence – Strategiczne Zarządzanie Informacją. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w: firmie leasingowej JWLM w Częstochowie – stanowisko: Specjalista ds. Handlowych oraz Dyrektor ds. Handlowych; spółce PLC Leasco w Częstochowie – stanowisko: Starszy Specjalista ds. Finansowych; spółce Truck Finance w Warszawie – stanowisko: Kontroler Finansowy, spółce DABEX w Częstochowie – stanowisko: Wewnętrzny Kontroler Finansowy; spółce ZŁOMREX w Poraju – stanowisko: Kierownik Wdrożeń IT oraz Dyrektor Controllingu, spółce Centrostal Górnośląski w Katowicach – stanowisko: Doradca ds. Ekonomicznych; spółce COGNOR w Poraju – stanowisko: Dyrektor Kontrolingu oraz spółce LEW w Częstochowie – stanowisko: Dyrektor Finansowy oraz obecnie Kierownik Komórki Audytu Wewnętrznego. Pani Małgorzata Synowiec obecnie prowadzi działalność gospodarczą pod firmą EGIDA w zakresie doradztwa finansowego, prawnego oraz rachunkowości.

Pan Grzegorz Szymański (ur. 1960 rok) - Członek Rady Nadzorczej, posiada wykształcenie wyższe, ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Ekonomiczny. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Departamencie Restrukturyzacji Banku BDK w Lublinie – stanowisko: Specjalista; spółce Leasing Fabryczny – stanowisko: Dyrektor Departamentu; firmie FMJ Ltd. w Janowie Lubelskim – stanowisko: Wiceprezes Zarządu; Banku BGŻ – Dyrektor Oddziału w Chełmie; Baku BPH – Dyrektor Wiązki Oddziałów w Lublinie; spółce Ventus-Nafta w Wilnie – stanowisko: Dyrektor Generalny; spółce PKN Orlen – stanowisko: Dyrektor Departamentu Projektów Specjalnych Spółki Orlen Lietuva; spółce LOTOS Geonafta – stanowisko: Zastępca Dyrektora Zarządzającego; spółce MOSiR Bystrzyca – funkcja: Członek Zarządu oraz spółce EXALO Drilling – stanowisko: Dyrektor Oddziału w Kazachstanie.

Rezygnacja: 28 sierpnia 2018 r

Pan Marian Wójcik (ur. 1949 rok) - Członek Rady Nadzorczej, posiada tytuł technika mechanika w Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach oraz tytuł technika radiologii. Swoje doświadczenie zawodowe Pan Marian Wójcik Zdobywał w: Miejski Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym w Katowicach – stanowisko: Specjalista ds. Technicznych; Polskich Kolejach Państwowych – stanowisko: Kierownik Referatu Ogólnotechnicznego; spółce Energomontaż Południe w Katowicach – stanowisko: Specjalista Rentgenolog i Ultra Dźwiękowiec Przemysłowy; własna działalność gospodarcza w zakresie budownictwa ogólnego i wykończenia wnętrz oraz handlu zagranicznego. Obecnie Pan Marian Wójcik zatrudniony jest w spółce Orzeł Biały na stanowisku Doradcy Zarządu oraz spółce Pumech Orzeł na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Marketingu. Ponadto Pan Marian Wójcik złożył egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Pan Adam Walawender (ur. 1953 rok) - Członek Rady Nadzorczej, posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych Uniwersytetu Opolskiego. Ponadto Pan Walawender ukończył Politechnikę Rzeszowską – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz studia podyplomowe: zarządzanie gospodarką narodową na Uniwersytecie Wrocławskim i zarządzanie projektami i funduszami UE w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie.  Pan Adam Walawender swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Montażowych w Opolu – stanowisko: Kierownik Działu Realizacji Produkcji; Spółdzielni Mieszkaniowej ZWM w Opolu – stanowisko: Wiceprezes Zarządu oraz spółce Zieleń Miejska w Opolu – stanowisko: Prezes Zarządu. Obecnie Pan Walawender zajmuje stanowisko adiunkta na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego. W swojej karierze Pan Walawender pełnił funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Opolu oraz Członka Rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu. Ponadto Pan Walawender posiada uprawnienia dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej oraz posiada zawodową licencję zarządcy nieruchomościami. Pan Adam Walawender jest autorem 30 recenzowanych publikacji w dziedzinie zarządzania środowiskiem.

 


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl