Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Usługi z branży elektrycznej


opis niedostepny

Usługi z branży elektrycznej.

 • Prace montażowe i modernizacje istniejących instalacji elektrycznych.
 • Wykonywanie remontów i przeglądów instalacji oraz urządzeń elektrycznych w wykonaniu normalnym
  i przeciwwybuchowym.
 • Przeglądy instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.
 • Wykonywanie pomiarów elektrycznych ( odbiorowych i okresowych )
  w pełnym zakresie.
 • Pomiary ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych.
 • Pomiary złącz technologicznych, zerowania oraz uziemiania maszyn
  i urządzeń.
 • Prowadzenie kompleksowego utrzymania ruchu elektrycznego firm.
 • Prowadzenie eksploatacji i remontów sieci oświetlenia ulicznego.opis niedostepny

 • Przeglądy i remonty instalacji elektrycznych.
 • Układanie linii kablowych o napięciu do 30 kV.
 • Remonty linii kablowych.
 • Remonty oraz przeglądy rozdzielnic i aparatów dla napięcia do 30 kV.
 • Wykonywanie przeglądów okresowych transformatorów.
 • Remonty i przeglądy silników elektrycznych.
 • Remonty oraz przeglądy spawarek wirnikowych
  i transformatorowych.
 • Przeglądy oraz pomiary profilaktyczne elektronarzędzi.
 • Remonty oraz przeglądy sprężarek i prostowników.
 • Prowadzenie eksploatacji urządzeń automatyki przemysłowej
  ( przetwornice częstotliwości, softstarty, sterowniki, systemy zasilania rezerwowego itp.).

 


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl