Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Terminy publikacji Raportów Okresowych

1.    Skonsolidowane Raporty Kwartalne:

        za pierwszy kwartał 2018 – 31 lipca 2018 roku,
        za trzeci kwartał 2018 – 23 listopada 2018 roku.

2.    Jednostkowy i skonsolidowany Raport Półroczny za pierwsze półrocze 2018 – 26 września 2018 roku.

3.    Jednostkowy i skonsolidowany Raport Roczny za 2017 – 18 lipca 2018 roku.
 

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz II kwartał 2018 roku.

Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

 


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl