Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Styczeń 2017

25.01.2017
Raport bieżący: RB 9/2017 - Przedterminowy wykup obligacji serii A Emitenta

Data sporządzenia: 2017-01-25 / Podstawa prawna: Inne uregulowania

24.01.2017
Raport bieżący: RB 8/2017 - Aneks do udzielonego Spółce Zależnej ZE ZEN Sp. z o.o. poręczenia kredytów bankowych

Data sporządzenia: 2017-01-24 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

24.01.2017
Raport bieżący: RB 7/2017 - Terminy publikacji raportów okresowych Emitenta

Data sporządzenia: 2017-01-24 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

23.01.2017
Raport bieżący: RB 6/2017 - Przedterminowy wykup części obligacji serii B przez Emitenta

Data sporządzenia: 2017-01-23 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

18.01.2017
Raport bieżący: RB 5/2017 - Podpisanie przez Emitenta umowy o znaczącej wartości

Data sporządzenia: 2017-01-18 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

10.01.2017
Raport bieżący: RB 4/2017 - Zawieszenie obrotu obligacjami serii A

Data sporządzenia: 2017-01-10 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

04.01.2017
Raport bieżący: RB 3/2017 - Wykup części obligacji serii A

Data sporządzenia: 2017-01-04 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

03.01.2017
Raport bieżący: RB 2/2017 - Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2017-01-03 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

02.01.2017
Raport bieżący: RB 1/2017 - Podpisanie przez Emitenta umowy o znaczącej wartości

Data sporządzenia: 2017-01-02 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl