Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Styczeń 2016

28.01.2016
Raport bieżący: RB 8/2016 - Informacja o transakcjach akcjami Emitenta osób mających dostęp do informacji poufnych – art. 160 ustawy o obrocie

Data sporządzenia: 2016-01-28 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

21.01.2016
Raport bieżący: RB 7/2016 - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2016-01-21 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

18.01.2016
Raport bieżący: RB 6/2016 - Terminy publikacji raportów okresowych

Data sporządzenia: 2016-01-18 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

13.01.2016
Raport bieżący: RB 5/2016 - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy Emitenta

Data sporządzenia: 2016-01-13 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

13.01.2016
Raport bieżący: RB 4/2016 - Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta umowy – łączne kryterium umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2016-01-13 / Podstawa prawna: § 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności

13.01.2016
Raport bieżący: RB 3/2016 - Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta umów – łączne kryterium umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2016-01-13 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

13.01.2016
Raport bieżący: RB 2/2016 - Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2016-01-13 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

13.01.2016
Raport bieżący: RB 1/2016 - Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2016-01-13 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl