Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Styczeń 2015

03.03.2015
Raport bieżący: RB 6/2015 - Korekta Raportu Kwartalnego QS4/2014

Data sporządzenia: 2015-03-03 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

21.01.2015
Raport bieżący: RB 4/2015 - Łączna wartość transakcji akcjami Emitenta osoby obowiązanej w roku 2014

Data sporządzenia: 2015-01-21 / Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie

19.01.2015
Raport bieżący: RB 3/2015 - Zamiar emisji obligacji przez Emitenta

Data sporządzenia: 2015-01-19 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

16.01.2015
Raport bieżący: RB 2/2015 - Umowa o znaczącej wartości - łączne kryterium umowy w Spółce zależnej Emitenta

Data sporządzenia: 2015-01-16 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

12.01.2015
Raport bieżący: RB 1/2015 - Terminy publikacji raportów okresowych

Data sporządzenia: 2015-01-12 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl