Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Styczeń 2014

14.01.2014
Raport bieżący: RB 4/2014 - Podpisanie przez Emitenta znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2014-01-14 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

14.01.2014
Raport bieżący: RB 3/2014 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Data sporządzenia: 2014-01-14 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

14.01.2014
Raport bieżący: RB 2/2014 - Informacja o transakcjach akcjami Emitenta osób mających dostęp do informacji poufnych – art. 160 ustawy o obrocie

Data sporządzenia: 2014-01-14 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

10.01.2014
Raport bieżący: RB 1/2014 - Terminy publikacji raportów okresowych

Data sporządzenia: 2014-01-10 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl