Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Styczeń 2013

21.01.2013
Raport bieżący: RB 5/2013 - Transakcje akcjami Chemoservis-Dwory S.A. przez osobę obowiązaną

Data sporządzenia: 2013-01-21 / Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie

10.01.2013
Raport bieżący: RB 4/2013 - Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2013-01-10 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

10.01.2013
Raport bieżący: RB 3/2013 - Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2013-01-10 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

09.01.2013
Raport bieżący: RB 2/2013 - Terminy publikacji raportów okresowych

Data sporządzenia: 2013-01-09 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

04.01.2013
Raport bieżący: RB 1/2013 - Zmiana struktury kapitału zakładowego Spółki zależnej Emitenta

Data sporządzenia: 2013-01-04 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl