Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Styczeń 2012

24.01.2012
Raport bieżący: RB 4/2012 - Informacja o transakcjach akcjami Emitenta

Data sporządzenia: 2012-01-24 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

23.01.2012
Raport bieżący: RB 3/2012 - Terminy publikacji raportów okresowych

Data sporządzenia: 2012-01-23 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

10.01.2012
Raport bieżący: RB 2/2012 - Nabycie akcji Chemoservis-Dwory S.A. przez osobę zarządzającą

Data sporządzenia: 2012-01-10 / Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie

05.01.2012
Raport bieżący: RB 1/2012 - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2012-01-05 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

04.01.2012
Raport bieżący: RB 21/2011/KOR - Korekta raportu nr 21/2011

Data sporządzenia: 2012-01-04 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl