Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Styczeń 2010

28.01.2010
Raport bieżący: RB 14/2010 - Informacja o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 2 do Prospektu Emisyjnego Emitenta.

Data sporządzenia: 2010-01-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

22.01.2010
Raport bieżący: RB 13/2010 - Informacja o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego Emitenta

Data sporządzenia: 2010-01-22 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

21.01.2010
Raport bieżący: RB 12/2010 - Informacja o formie i terminie udostępnienia prospektu emisyjnego Chemoservis-Dwory S.A

Data sporządzenia: 2010-01-21 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl