Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Styczeń 2009

27.01.2009
2009-01-27 -- RB 3/2009 Nabycie akcji przez osobę wchodzącą w skład organu nadzorczego Emitenta.

Temat: Nabycie akcji przez osobę wchodzącą w skład organu nadzorczego Emitenta. Data sporządzenia: 2009-01-27 Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawa o obrocie-informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

26.01.2009
2009-01-26 -- RB 1/2009 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku.

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku. Data sporządzenia: 2009-01-26 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

26.01.2009
2009-01-26 -- RB 2/2009 Terminy przekazania raportów okresowych w 2009 roku.

Temat: Terminy przekazania raportów okresowych w 2009 roku. Data sporządzenia: 2009-01-26 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl