Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Struktura Akcjonariatu

 

Akcjonariusz
Liczba
akcji / głosów
Akcjonariat
według
liczby głosów
Akcjonariat
według
liczby akcji
Free Float
17.927.588 71,69% 71,69%
RAUNDS Sp. z o.o.
3.859.343 15,43% 15,43%
PETRO Mechanika S.A. 3.220.569 12,88% 12,88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitał zakładowy CHEMOSERVIS-DWORY S.A. tworzy 25.007.500 akcji, w tym:

  • 4.740.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii A,
  • 3.750.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii B,
  • 2.830.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii C,
  • 13.687.500 akcji zwykłych na okaziciela Serii D,

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta Wynosi 0,80 zł.

 

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl