Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Struktura Akcjonariatu

 

Akcjonariusz
Liczba
akcji / głosów
Akcjonariat
według
liczby głosów
Akcjonariat
według
liczby akcji
Free Float
18.527.588 74,09% 74,09%
BIOERG S.A.
3.259.343 13,03% 13,03%
PETRO Mechanika S.A. 3.220.569 12,88% 12,88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitał zakładowy CHEMOSERVIS-DWORY S.A. tworzy 25.007.500 akcji.

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta Wynosi 0,80 zł.

 


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl