Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Sierpień 2017

30.08.2017
Raport bieżący: RB 36/2017 - Odwołanie/powołanie członków organu nadzorczego Emitenta

Data sporządzenia: 2017-08-30 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

30.08.2017
Raport bieżący: RB 35/2017 - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ

Data sporządzenia: 2017-08-30 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

29.08.2017
Raport bieżący: RB 34/2017 - Uchwały podjęte przez ZWZ po wznowieniu obrad w dniu 29 sierpnia 2017 roku

Data sporządzenia: 2017-08-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

29.08.2017
Raport bieżący: RB 33/2017/KOR - Korekta raportu bieżącego nr 33/2017

Data sporządzenia: 2017-08-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

24.08.2017
Raport bieżący: RB 33/2017 - Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZA Emitenta oraz uchwały podjęte w dniu 24 sierpnia 2017 roku do momentu ogłoszenia przerwy

Data sporządzenia: 2017-08-24 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

22.08.2017
Raport bieżący: RB 32/2017 - Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta

Data sporządzenia: 2017-08-22 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

18.08.2017
Raport bieżący: RB 31/2017 - Odpowiedź na zapytania Akcjonariuszy

Data sporządzenia: 2017-08-18 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

18.08.2017
Raport bieżący: RB 30/2017 - Zmiany zapisów w umowie warunkowej dot. transakcji zbycia udziałów

Data sporządzenia: 2017-08-18 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

17.08.2017
Raport bieżący: RB 29/2017 - Informacja o zawarciu listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej akwizycji spółki

Data sporządzenia: 2017-08-17 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl