Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Sierpień 2016

31.08.2016
Raport bieżący: RB 57/2016 - Projekty uchwał na zwołane na dzień 26 września 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

Data sporządzenia: 2016-08-31 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

31.08.2016
Raport bieżący: RB 56/2016 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Data sporządzenia: 2016-08-31 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

19.08.2016
Raport bieżący: RB 55/2016 - Jednolity tekst Statutu Spółki Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2016-08-19 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

16.08.2016
Raport bieżący: RB 54/2016 - Podpisanie przez Emitenta i Jednostkę Zależną znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2016-08-16 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

16.08.2016
Raport bieżący: RB 53/2016 - Łączne kryterium umowy znaczącej w podmiocie zależnym Emitenta

Data sporządzenia: 2016-08-16 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

11.08.2016
Raport bieżący: RB 52/2016 - Przedterminowy wykup części obligacji serii B Emitenta

Data sporządzenia: 2016-08-11 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

09.08.2016
Raport bieżący: RB 51/2016 - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ

Data sporządzenia: 2016-08-09 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

09.08.2016
Raport bieżący: RB 50/2016 - Upływ kadencji Zarządu Emitenta, powołanie na nową kadencję

Data sporządzenia: 2016-08-09 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

09.08.2016
Raport bieżący: RB 49/2016 - Upływ kadencji Członków Rady Nadzorczej Emitenta, powołanie na nową kadencję

Data sporządzenia: 2016-08-09 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

09.08.2016
Raport bieżący: RB 48/2016 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 sierpnia 2016 roku

Data sporządzenia: 2016-08-09 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

05.08.2016
Raport bieżący: RB 47/2016 - Podpisanie przez Emitenta umowy – łączne kryterium umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2016-08-05 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

05.08.2016
Raport bieżący: RB 46/2016 - Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015 opublikowanego dnia 25.04.2016 r.

Data sporządzenia: 2016-08-05 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

01.08.2016
Raport bieżący: RB 45/2016 - Decyzja Zarządu o wykupie części obligacji przez Emitenta

Data sporządzenia: 2016-08-01 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl