Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Sierpień 2015

13.08.2015
Raport bieżący: RB 33/2015 - Zawarcie przez Emitenta umowy o znaczącej wartości

Data sporządzenia: 2015-08-13 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

05.08.2015
Raport bieżący: RB 32/2015 - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2015-08-05 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

05.08.2015
Raport bieżący: RB 31/2015 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Data sporządzenia: 2015-08-05 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

04.08.2015
Raport bieżący: RB 30/2015 - Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2015-08-04 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl