Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Sierpień 2012

31.08.2012
Raport bieżący: RB 34/2012 - Aktualizacja terminów obowiązywania gwarancji korporacyjnych należytego wykonania kontraktów

Data sporządzenia: 2012-08-31 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

29.08.2012
Raport bieżący: RB 33/2012 - Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2012-08-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

29.08.2012
Raport bieżący: RB 32/2012 - Zmiany w organie zarządzającym spółki zależnej

Data sporządzenia: 2012-08-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

29.08.2012
Raport bieżący: RB 31/2012 - Zmiany w organie nadzorczym spółki zależnej

Data sporządzenia: 2012-08-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl