Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Sierpień 2010

31.08.2010
Raport bieżący: RB 74/2010 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ

Data sporządzenia: 2010-08-31 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie

30.08.2010
Raport bieżący: RB 73/2010 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 sierpnia 2010 roku

Data sporządzenia: 2010-08-30 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

30.08.2010
Raport bieżący: RB 72/2010 - Jednolity tekst Statutu Spółki Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2010-08-30 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

23.08.2010
Raport bieżący: RB 71/2010 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2010 roku

Data sporządzenia: 2010-08-23 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

10.08.2010
Raport bieżący: RB 70/2010 - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2010-08-10 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

02.08.2010
Raport bieżący: RB 69/2010 - Projekty uchwał na zwołane na dzień 30 sierpnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Data sporządzenia: 2010-08-02 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

02.08.2010
Raport bieżący: RB 68/2010 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data sporządzenia: 2010-08-02 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl