Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Sierpień 2009

28.08.2009
2009-08-28 -- RB 43/2009 Ogłoszenie o zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Temat: Ogłoszenie o zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Data sporządzenia: 2009-08-28 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

07.08.2009
Sierpień 2009 >> 2009-08-07 -- RB 42/2009 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy

Temat: zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy. Data sporządzenia: 2009-08-07 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

04.08.2009
2009-08-04 -- RB 41/2009 Wybór generalnego wykonawcy oraz podpisanie przez Spółkę kontraktu na kwotę 18 mln złotych z firmą Bioagra-Oil S.A.

Temat: Wybór generalnego wykonawcy oraz podpisanie przez Spółkę kontraktu na kwotę 18 mln złotych z firmą Bioagra-Oil S.A. (grupa Bakoma). Data sporządzenia: 2009-08-04 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

03.08.2009
2009-08-03 -- RB 40/2009 Przesunięcie terminu zakończenia realizacji znaczącej umowy – aneks

Temat: Przesunięcie terminu zakończenia realizacji znaczącej umowy – aneks Data sporządzenia: 2009-08-03 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl