Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

RSS

RSS pozwala na bieżąco śledzić najważniejsze wydarzenia i umożliwia szybki dostęp do interesujących wiadomości.

RSS (Really Simple Syndication) to sposób rozpowszechniania informacji publikowanych na stronach www. Wiadomości RSS są dostarczane w formie nagłówków i przypominają pocztę elektroniczną - mają tytuł, skrót i odnośnik, który prowadzi do pełnej informacji na stronie www. Do odczytywania wiadomości RSS służą specjalne programy (tzw. czytniki) lub program pocztowy.

RSS to spis treści serwisu internetowego, który pozwala dotrzeć od razu do wybranych informacji.

Zalety RSS

  • Wiadomości docierają do zainteresowanej osoby indywidualnie i natychmiast po tym, jak zostają opublikowane w Internecie.
  • Korzystając z RSS można zebrać w jednym miejscu informacje z wielu źródeł na interesujące tematy (np. nowe wiadomości ze wszystkich podstron www.chemoservis.pl lub wiadomości z wielu stron internetowych).
  • Nie trzeba ładować całej strony www ze zbędnymi informacjami przed dotarciem do określonej wiadomości. Dzięki RSS można wybrać od razu interesujące tematy.

Do odczytywania wiadomości RSS służą specjalne programy, zwane czytnikami. Wiele z nich instaluje się jako "wtyczka" do programu pocztowego lub przeglądarki internetowej. Czytnik może zaznaczać, które wiadomości zostały już odczytane i porządkować je według wybranych kryteriów.

 

Aktualności CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - realizacje, referencje, certyfikaty, bieżąca działalność firmy.

Relacje Inwestorskie - raporty bieżące i okresowe, sprawozdania finansowe, prezentacje, analizy.

 


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl