Relacje Inwestorskie https://chemoservis.pl/ Bieżące raporty giełdowe, sprawozdania finansowe, prezentacje i inne informacje dla akcjonariuszy i inwestorów giełdowych. pl CHEMOSERVIS-DWORY S.A. 10 Thu, 26 Mar 2020 10:18:33 +0100 Thu, 26 Mar 2020 10:18:33 +0100 https://chemoservis.pl/pliki/logo_rss.gif Relacje Inwestorskie https://chemoservis.pl/rss/2 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. <![CDATA[Raport bieżący: RB 4/2020 - Zmiana terminu publikacji zaległych raportów okresowych Emitenta]]> Thu, 26 Mar 2020 10:15:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 3/2020 - Zmiana terminu publikacji zaległych raportów okresowych Emitenta]]> Wed, 26 Feb 2020 16:55:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 2/2020 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku]]> Fri, 31 Jan 2020 17:35:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 1/2020 - Zmiana terminu publikacji zaległych raportów okresowych Emitenta]]> Tue, 28 Jan 2020 23:15:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 32/2019 - Zmiana terminu publikacji zaległych raportów okresowych Emitenta]]> Thu, 28 Nov 2019 19:30:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 31/2019 - Stwierdzenie przez Sąd prawomocności postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta]]> Tue, 29 Oct 2019 21:10:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 30/2019 - Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok]]> Tue, 27 Aug 2019 09:00:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 29/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018]]> Tue, 27 Aug 2019 08:45:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 28/2019 - Uchylenie się od skutków oświadczenia]]> Wed, 14 Aug 2019 17:15:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 27/2019 - Otrzymanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta]]> Thu, 11 Jul 2019 18:20:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 26/2019 - Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok]]> Fri, 28 Jun 2019 09:15:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 25/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018]]> Fri, 28 Jun 2019 09:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 24/2019 - Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok]]> Fri, 26 Apr 2019 13:20:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 23/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018]]> Mon, 15 Apr 2019 18:35:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 22/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018]]> Sun, 31 Mar 2019 11:40:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 21/2019 - Odwołanie i powołanie członków Zarządu Emitenta]]> Fri, 29 Mar 2019 13:55:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 20/2019 - Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta - uzupełnienie]]> Fri, 29 Mar 2019 13:30:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 19/2019 - Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta]]> Mon, 25 Mar 2019 16:20:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 18/2019 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ]]> Mon, 25 Mar 2019 16:15:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 17/2019 - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta]]> Mon, 25 Mar 2019 16:10:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 16/2019 - Terminy publikacji raportów okresowych Emitenta]]> Thu, 14 Mar 2019 21:00:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 15/2019 - Informacja o aktualnej strukturze akcjonariatu Emitenta]]> Mon, 11 Mar 2019 15:10:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 14/2019 - Informacja o zwołaniu NWZ na żądanie akcjonariusza - uzupełnienie]]> Mon, 11 Mar 2019 11:40:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 13/2019 - Oświadczenie Zarządu Emitenta o nieważności zawartych Umów]]> Thu, 28 Feb 2019 19:20:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 12/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018]]> Thu, 28 Feb 2019 14:50:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 11/2019 - Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta]]> Thu, 28 Feb 2019 14:40:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 10/2019 Informacja o wpłynięciu żądania rozszerzenia porządku obrad NZWA zwołanego na dzień 25 marca 2019]]> Fri, 22 Feb 2019 18:00:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 09/2019 Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Emitenta]]> Fri, 22 Feb 2019 17:30:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 08/2019 Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Emitenta]]> Tue, 19 Feb 2019 18:35:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 07/2019 Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Emitenta]]> Mon, 18 Feb 2019 22:15:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 05/2019 Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018]]> Thu, 31 Jan 2019 19:35:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 04/2019 Informacja na temat subskrypcji prywatnej akcji serii F]]> Wed, 30 Jan 2019 20:00:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 03/2019 Informacja o zawarciu porozumień z wierzycielami w celu oddłużenia Spółki]]> Wed, 30 Jan 2019 12:00:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 02/2019 Informacja o wpłynięciu oświadczenia administratora zabezpieczeń i działaniach zarządu]]> Tue, 08 Jan 2019 20:25:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 01/2019 Informacja o zwołaniu NWZA na żądanie akcjonariusza]]> Fri, 04 Jan 2019 17:15:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 73/2018 Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018]]> Mon, 31 Dec 2018 20:00:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 72/2018 Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji Emitenta]]> Fri, 21 Dec 2018 15:15:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 71/2018 Informacja o wpłynięciu do spółki Emitenta żądania zwołania NWZA]]> Fri, 21 Dec 2018 15:00:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 70/2018 Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta]]> Thu, 20 Dec 2018 18:30:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 69/2018 Informacja nt. żądania zwołania NWZA]]> Wed, 12 Dec 2018 12:00:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 68/2018 Informacja o zawarciu umowy udzielenia limitu finansowego znacznej wartości]]> Fri, 30 Nov 2018 17:00:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 65/2018 Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji Emitenta]]> Fri, 30 Nov 2018 14:00:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 64/2018 Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta]]> Wed, 28 Nov 2018 15:00:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 61/2018 – Informacja nt. oświadczenia zarządu Emitenta o uchyleniu się od skutków prawnych nabycia udziałów w firmie EnergoAsh Spółka z o.o. oraz nabycia wierzytelności]]> Sat, 27 Oct 2018 12:00:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 60/2018 – Informacja o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec firmy Zakład Energetyczny ZEN Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej]]> Wed, 24 Oct 2018 17:00:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 57/2018 Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018]]> Fri, 28 Sep 2018 19:30:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 56/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki]]> Thu, 27 Sep 2018 17:05:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 55/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki]]> Thu, 27 Sep 2018 08:00:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 54/2018 – Informacja o wyznaczeniu Tymczasowego Nadzorcy Sądowego firmy ZE ZEN Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej z wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego]]> Wed, 19 Sep 2018 14:00:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 53/2018 Złożenie przez Zarząd Spółki oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego firmie BIOERG SA pod wpływem błędu]]> Tue, 18 Sep 2018 13:30:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 52/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki]]> Wed, 29 Aug 2018 10:30:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 51/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki]]> Wed, 29 Aug 2018 10:15:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 50/2018 Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018]]> Wed, 29 Aug 2018 08:00:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 49/2018 – Informacja o złożeniu przez zarząd firmy ZE ZEN Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego]]> Tue, 14 Aug 2018 14:00:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 48/2018 – Informacja o rozpoczęciu negocjacji w sprawie rozliczenia przed terminem obligacji firmy Salamanca Investments Spółka z o.o. w Warszawie o znacznej wartości.]]> Fri, 10 Aug 2018 12:00:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 47/2018 – Informacja o rozpoczęciu negocjacji w sprawie pozyskania kontraktu na realizację zadania inwestycyjnego o znacznej wartości. Czas realizacji kontraktu do 9 miesięcy]]> Wed, 08 Aug 2018 18:25:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 44/2018 – Wskazanie osobom zainteresowanym kanału informacji publicznych o Spółce wykorzystywanego przez Emitenta z uwagi na tymczasową utratę dostępu do serwisu ESPI/EBI]]> Mon, 30 Jul 2018 18:15:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 43/2018 cd. - Powołanie osób zarządzających - Prezesa i Wiceprezesa zarządu]]> Fri, 27 Jul 2018 20:15:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 43/2018 - Odwołanie osoby zarządzajęcej - prezesa zarządu Spółki]]> Fri, 27 Jul 2018 20:00:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 42/2018 Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018]]> Thu, 26 Jul 2018 12:20:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 41/2018 - Podpisanie przez spółkę zależną aneksu znacząco zwiększającego wartość umowy o istotnej treści ]]> Thu, 19 Jul 2018 14:55:00 +0200 <![CDATA[PUBLIKACJA JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2017 ROK]]> Wed, 18 Jul 2018 23:55:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 40/2018 - Powołanie osoby zarządzającej]]> Fri, 06 Jul 2018 20:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 39/2018/KOR - Korekta raportu dotyczącego postanowienia z Sądu o zabezpieczeniu majątku Emitenta]]> Tue, 26 Jun 2018 10:45:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 39/2018 - Otrzymanie postanowienia z Sądu o zabezpieczeniu majątku Emitenta]]> Thu, 21 Jun 2018 15:40:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 38/2018 - Wezwania do zwrotu kwot wypłaconych odszkodowań – realizacja gwarancji ubezpieczeniowych udzielonych przez Emitenta]]> Wed, 20 Jun 2018 09:50:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 37/2018 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok oraz raportu za pierwszy kwartał 2018]]> Wed, 13 Jun 2018 14:50:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 36/2018 - Zawiadomienie o wykonaniu praw z zastawu na akcjach spółki zależnej]]> Thu, 31 May 2018 13:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 35/2018 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ]]> Tue, 29 May 2018 14:25:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 34/2018 - Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Chemoservis-Dwory S.A.]]> Mon, 28 May 2018 19:20:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 33/2018 - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta]]> Mon, 28 May 2018 13:45:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 32/2018 - Złożenie przez Emitenta wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego]]> Fri, 25 May 2018 11:25:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 31/2018 - Złożenie przez Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości]]> Thu, 17 May 2018 13:25:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 30/2018 - Rozwiązanie umowy o znaczącej wartości]]> Fri, 11 May 2018 09:30:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 29/2018 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej]]> Fri, 11 May 2018 09:25:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 28/2018 - Informacja od podmiotu zależnego Emitenta o złożeniu wniosku o upadłość]]> Fri, 04 May 2018 15:30:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 27/2018 - Zawieszenie notowań akcji Emitenta]]> Wed, 02 May 2018 13:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 26/2018 - Projekty uchwał na zwołane na dzień 28 maja 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta]]> Fri, 27 Apr 2018 15:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 25/2018 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta]]> Fri, 27 Apr 2018 15:05:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 24/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki]]> Fri, 27 Apr 2018 14:50:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 23/2018 - Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Spółki]]> Fri, 27 Apr 2018 12:15:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 22/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki]]> Fri, 27 Apr 2018 11:20:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 21/2018 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok oraz raportu za pierwszy kwartał 2018]]> Thu, 26 Apr 2018 13:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 20/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki]]> Thu, 26 Apr 2018 08:20:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 19/2018 - Decyzja Zarządu Spółki o utworzeniu odpisów aktualizujących i rezerw]]> Wed, 25 Apr 2018 15:05:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 18/2018 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej]]> Wed, 25 Apr 2018 14:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 17/2018 - Decyzja Zarządu Spółki zależnej o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego]]> Wed, 25 Apr 2018 13:50:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 16/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki]]> Tue, 24 Apr 2018 09:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 15/2018 - Zbycie udziałów w spółce stowarzyszonej]]> Thu, 19 Apr 2018 16:55:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 14/2018 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok]]> Thu, 19 Apr 2018 13:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 13/2018/KOR - Korekta RB nr 13/2018 z dnia 13 marca 2018 r]]> Fri, 30 Mar 2018 12:05:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 12/2018/KOR - Korekta RB nr 12/2018 z dnia 13 marca 2018 r]]> Thu, 29 Mar 2018 17:35:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 10/2018/KOR - Korekta RB nr 10/2018 w sprawie wykupu obligacji serii A Emitenta]]> Thu, 29 Mar 2018 17:30:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 13/2018 - Zawarcie umowy nabycia udziałów oraz wierzytelności]]> Tue, 13 Mar 2018 14:25:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 12/2018 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej]]> Tue, 13 Mar 2018 14:20:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 11/2018 - Częściowy wykup obligacji serii A Emitenta, wypłata odsetek]]> Thu, 08 Mar 2018 12:05:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 10/2018 - Informacja dotycząca wykupu obligacji serii A Emitenta]]> Tue, 06 Mar 2018 17:25:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 9/2018 - Zakończenie pełnienia funkcji Animator Rynku Obligacji na okaziciela serii A spółki Chemoservis-Dwory S.A.]]> Fri, 23 Feb 2018 10:05:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 8/2018/KOR - Korekta raportu bieżącego nr 8/2018]]> Thu, 22 Feb 2018 14:05:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 8/2018 - Zmniejszenie posiadanego pakietu akcji Emitenta]]> Wed, 21 Feb 2018 13:35:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 7/2018 - Aktualizacja informacji dotycząca listu intencyjnego ]]> Fri, 16 Feb 2018 11:15:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 6/2018 - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta]]> Wed, 07 Feb 2018 07:25:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 5/2018 - Zmniejszenie posiadanego pakietu akcji Emitenta]]> Mon, 05 Feb 2018 14:10:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 4/2018 - Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji akcji serii B Emitenta]]> Mon, 29 Jan 2018 13:35:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 3/2018 - Podpisanie przez Emitenta aneksu do umowy o znaczącej wartości]]> Thu, 18 Jan 2018 08:35:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 2/2018 - Terminy publikacji raportów okresowych Emitenta]]> Thu, 11 Jan 2018 08:10:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 1/2018 - Zamiana akcji imiennych Emitenta na akcje na okaziciela]]> Tue, 09 Jan 2018 13:45:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 44/2017 - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta]]> Wed, 13 Dec 2017 07:40:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 43/2017 - Warunkowa rejestracja akcji serii B Emitenta w KDPW]]> Mon, 04 Dec 2017 08:20:00 +0100 <![CDATA[Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku]]> Fri, 24 Nov 2017 07:25:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 42/2017 - Aktualizacja informacji dotycząca listu intencyjnego]]> Fri, 17 Nov 2017 13:05:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 41/2017 - Spełnienie warunków umowy przyrzeczonej przeniesienie własności udziałów]]> Thu, 09 Nov 2017 10:50:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 40/2017 - Zamiana akcji na okaziciela Emitenta na akcja imienne]]> Tue, 07 Nov 2017 13:10:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 39/2017 - Zmiana warunków emisji obligacji serii B Chemoservis-Dwory S.A. w związku z umową przyrzeczoną dotyczącą przeniesienia udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta]]> Wed, 18 Oct 2017 09:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 38/2017 - Spełnienie warunków umowy przyrzeczonej dotyczącej przeniesienia udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta]]> Tue, 03 Oct 2017 14:40:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 37/2017 - Zawarcie umowy przyrzeczonej dotyczącej przeniesienia udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta]]> Tue, 26 Sep 2017 20:15:00 +0200 <![CDATA[Publikacja Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu za pierwsze półrocze 2017 roku]]> Fri, 22 Sep 2017 07:25:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 34/2017/KOR - Korekta raportu bieżącego nr 34/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r.]]> Mon, 18 Sep 2017 21:00:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 36/2017 - Odwołanie/powołanie członków organu nadzorczego Emitenta]]> Wed, 30 Aug 2017 10:20:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 35/2017 - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ]]> Wed, 30 Aug 2017 08:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 34/2017 - Uchwały podjęte przez ZWZ po wznowieniu obrad w dniu 29 sierpnia 2017 roku]]> Tue, 29 Aug 2017 14:30:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 33/2017/KOR - Korekta raportu bieżącego nr 33/2017]]> Tue, 29 Aug 2017 14:20:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 33/2017 - Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZA Emitenta oraz uchwały podjęte w dniu 24 sierpnia 2017 roku do momentu ogłoszenia przerwy]]> Thu, 24 Aug 2017 12:35:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 32/2017 - Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta]]> Tue, 22 Aug 2017 12:20:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 31/2017 - Odpowiedź na zapytania Akcjonariuszy]]> Fri, 18 Aug 2017 17:45:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 30/2017 - Zmiany zapisów w umowie warunkowej dot. transakcji zbycia udziałów]]> Fri, 18 Aug 2017 15:40:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 29/2017 - Informacja o zawarciu listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej akwizycji spółki]]> Thu, 17 Aug 2017 10:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 28/2017 - Zawarcie umowy przyrzeczonej - transakcja wewnątrz Grupy Kapitałowej dot. przeniesienia własności udziałów w jednostce zależnej]]> Tue, 08 Aug 2017 15:20:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 27/2017 - Projekty uchwał na zwołane na dzień 24 sierpnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta]]> Thu, 27 Jul 2017 12:45:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 26/2017 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta]]> Thu, 27 Jul 2017 12:40:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 25/2017 - Żądanie akcjonariusza do zwołania NWZA Chemoservis-Dwory S.A.]]> Wed, 26 Jul 2017 15:05:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 24/2017 - Zwiększenie posiadanego pakietu akcji Emitenta – przekroczenie progu]]> Mon, 24 Jul 2017 18:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 23/2017 - Zbycie znacznego pakietu akcji Emitenta przez RAUNDS Sp. z o.o.]]> Fri, 21 Jul 2017 13:50:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 22/2017 - Zbycie znacznego pakietu akcji Emitenta przez REVICO S.A.]]> Fri, 21 Jul 2017 13:45:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 21/2017 - Umorzenie postępowania przeciwko Emitentowi]]> Thu, 20 Jul 2017 15:25:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 20/2017 - Zawarcie porozumień z Revico S.A. i Raunds Sp. z o.o.]]> Thu, 20 Jul 2017 15:20:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 19/2017 - Zbycie udziałów – podpisanie przez Emitenta przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów]]> Thu, 06 Jul 2017 17:25:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 18/2017 - Zamiar zbycia udziałów spółki zależnej]]> Tue, 04 Jul 2017 20:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 16/2017 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej]]> Fri, 30 Jun 2017 20:20:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 15/2017 - Podpisanie przez spółkę zależną porozumienia rozwiązującego umowę o znaczącej wartości]]> Mon, 05 Jun 2017 17:55:00 +0200 <![CDATA[Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku]]> Fri, 26 May 2017 08:00:00 +0200 <![CDATA[PUBLIKACJA JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2016 ROK]]> Thu, 27 Apr 2017 18:35:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 14/2017 - Podpisanie przez Emitenta i Jednostkę Zależną aneksów do znaczących umów]]> Tue, 21 Mar 2017 09:05:00 +0100 <![CDATA[Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku]]> Mon, 27 Feb 2017 08:40:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 13/2017 - Podpisanie przez Emitenta i Jednostkę Zależną aneksów do znaczących umów]]> Thu, 16 Feb 2017 12:35:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 12/2017 - Podpisanie przez Emitenta umowy o istotnej wartości– łączne kryterium]]> Mon, 13 Feb 2017 14:10:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 11/2017 - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA]]> Fri, 03 Feb 2017 08:10:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 10/2017 - Podpisanie przez Emitenta aneksu do umowy o znaczącej wartości]]> Thu, 02 Feb 2017 15:50:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 9/2017 - Przedterminowy wykup obligacji serii A Emitenta]]> Wed, 25 Jan 2017 14:05:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 8/2017 - Aneks do udzielonego Spółce Zależnej ZE ZEN Sp. z o.o. poręczenia kredytów bankowych]]> Tue, 24 Jan 2017 19:00:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 7/2017 - Terminy publikacji raportów okresowych Emitenta]]> Tue, 24 Jan 2017 12:50:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 6/2017 - Przedterminowy wykup części obligacji serii B przez Emitenta]]> Mon, 23 Jan 2017 16:40:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 5/2017 - Podpisanie przez Emitenta umowy o znaczącej wartości]]> Wed, 18 Jan 2017 10:40:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 4/2017 - Zawieszenie obrotu obligacjami serii A]]> Tue, 10 Jan 2017 08:10:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 3/2017 - Wykup części obligacji serii A ]]> Wed, 04 Jan 2017 12:15:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 2/2017 - Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy]]> Tue, 03 Jan 2017 13:20:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 1/2017 - Podpisanie przez Emitenta umowy o znaczącej wartości]]> Mon, 02 Jan 2017 13:20:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 93/2016 - Podpisanie aneksu do umowy znaczącej]]> Fri, 23 Dec 2016 17:05:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 92/2016 - Decyzja Zarządu o wykupie części obligacji serii B przez Emitenta]]> Fri, 23 Dec 2016 17:00:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 91/2016 - Nabycie przez Emitenta udziałów w Spółce CHEMONT Sp. z o.o. – przejście prawa własności udziałów]]> Thu, 15 Dec 2016 14:05:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 90/2016 - Zbycie przez Emitenta udziałów w Spółce Zależnej - aneks Nr 2 do umowy sprzedaży]]> Thu, 15 Dec 2016 14:00:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 89/2016 - Zmiana modelu współpracy Emitenta z firmą Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j.]]> Thu, 01 Dec 2016 18:55:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 88/2016 - Udzielenie przez Emitenta gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad]]> Thu, 01 Dec 2016 15:40:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 87/2016 - Doręczenie pozwu REVICO S.A. przeciwko Emitentowi]]> Fri, 25 Nov 2016 11:40:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 86/2016 - Zawieszenie wykonania uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 września 2016 roku w zakresie wykonania przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. realizacji prawa pierwszeństwa w objęciu]]> Wed, 23 Nov 2016 18:50:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 84/2016 - Niespełnienie warunku – umowa zbycia przez Emitenta udziałów w Spółce Zależnej]]> Wed, 16 Nov 2016 16:20:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 83/2016 - Doręczenie pozwu RAUNDS sp. z o.o. przeciwko Emitentowi]]> Tue, 15 Nov 2016 15:40:00 +0100 <![CDATA[Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku]]> Mon, 14 Nov 2016 18:10:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 82/2016 - Ustanowienie zastawu rejestrowego na mieniu spółki zależnej Emitenta]]> Thu, 03 Nov 2016 12:10:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 81/2016 - Doręczenie pozwu REVICO S.A. przeciwko Emitentowi]]> Fri, 28 Oct 2016 18:15:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 80/2016 - Aneks do Umowy zbycia udziałów Spółki zależnej Emitenta]]> Thu, 27 Oct 2016 20:30:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 79/2016 - Podpisanie przez Emitenta umowy o znaczącej wartości]]> Wed, 26 Oct 2016 14:30:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 78/2016 - Informacja o rozstrzygniętym przetargu ]]> Thu, 20 Oct 2016 08:25:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 77/2016 - Udzielenie zabezpieczenia przeciwko Emitentowi]]> Wed, 19 Oct 2016 14:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 76/2016 - Podpisanie przez Emitenta umowy o znaczącej wartości]]> Tue, 18 Oct 2016 11:00:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 75/2016 - Negocjacje warunków współpracy z firmą Synthos S.A.]]> Fri, 14 Oct 2016 19:50:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 74/2016 - Udzielenie zabezpieczenia przeciwko Emitentowi]]> Fri, 14 Oct 2016 16:55:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 61/2016/KOR - Skorygowana informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR]]> Tue, 11 Oct 2016 08:45:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 73/2016 - Aneks do udzielonego Spółce Zależnej ZE ZEN Sp. z o.o. poręczenia kredytów bankowych]]> Thu, 06 Oct 2016 16:00:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 72/2016 - Podpisanie przez podmiot zależny aneksów do umów kredytowych]]> Thu, 06 Oct 2016 15:55:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 71/2016 - Nabycie przez Emitenta udziałów w Spółce CHEMONT Sp. z o.o.]]> Tue, 04 Oct 2016 12:15:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 70/2016 - Zbycie przez Emitenta udziałów w Spółce Zależnej]]> Tue, 04 Oct 2016 12:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 69/2016 - Animator Rynku Obligacji na okaziciela serii A spółki Chemoservis-Dwory S.A.]]> Mon, 03 Oct 2016 08:00:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 68/2016 - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ]]> Tue, 27 Sep 2016 16:20:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 67/2016 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 26 września 2016 roku]]> Mon, 26 Sep 2016 20:50:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 66/2016 - Zestawienie wykorzystania środków z emisji obligacji serii A Emitenta – uzupełnienie do sprawozdania z działalności Spółki w 2015 r. ]]> Mon, 26 Sep 2016 12:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 65/2016 - Ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomościach Emitenta – zabezpieczenie zobowiązania Spółki Zależnej]]> Fri, 23 Sep 2016 14:45:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 64/2016 - Informacja o rozstrzygniętym przetargu ]]> Thu, 22 Sep 2016 13:55:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 63/2016 - Ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomościach Emitenta]]> Mon, 19 Sep 2016 19:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 62/2016 - Otrzymanie informacji o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów Emitenta]]> Thu, 15 Sep 2016 14:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 61/2016 - Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR]]> Wed, 14 Sep 2016 22:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 60/2016 - Wniesienie przez Chemoservis-Dwory S.A. zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie z wniosku REVICO S.A.]]> Thu, 08 Sep 2016 20:30:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 59/2016 - Zamiar zbycia udziałów w Spółce zależnej – ustalenie głównych parametrów transakcji]]> Thu, 08 Sep 2016 07:40:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 58/2016 - Roszczenie Emitenta przeciwko akcjonariuszom oraz udzielenie zabezpieczenia przeciwko Emitentowi]]> Thu, 01 Sep 2016 14:05:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 57/2016 - Projekty uchwał na zwołane na dzień 26 września 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta]]> Wed, 31 Aug 2016 22:20:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 56/2016 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta]]> Wed, 31 Aug 2016 22:10:00 +0200 <![CDATA[Publikacja Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu za pierwsze półrocze 2016 roku]]> Mon, 29 Aug 2016 18:30:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 55/2016 - Jednolity tekst Statutu Spółki Chemoservis-Dwory S.A.]]> Fri, 19 Aug 2016 15:20:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 54/2016 - Podpisanie przez Emitenta i Jednostkę Zależną znaczącej umowy]]> Tue, 16 Aug 2016 19:20:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 53/2016 - Łączne kryterium umowy znaczącej w podmiocie zależnym Emitenta]]> Tue, 16 Aug 2016 13:25:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 52/2016 - Przedterminowy wykup części obligacji serii B Emitenta]]> Thu, 11 Aug 2016 12:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 51/2016 - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ]]> Tue, 09 Aug 2016 10:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 50/2016 - Upływ kadencji Zarządu Emitenta, powołanie na nową kadencję]]> Tue, 09 Aug 2016 09:30:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 49/2016 - Upływ kadencji Członków Rady Nadzorczej Emitenta, powołanie na nową kadencję]]> Tue, 09 Aug 2016 09:25:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 48/2016 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 sierpnia 2016 roku]]> Tue, 09 Aug 2016 09:15:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 47/2016 - Podpisanie przez Emitenta umowy – łączne kryterium umowy znaczącej]]> Fri, 05 Aug 2016 14:15:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 46/2016 - Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015 opublikowanego dnia 25.04.2016 r.]]> Fri, 05 Aug 2016 07:25:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 45/2016 - Decyzja Zarządu o wykupie części obligacji przez Emitenta]]> Mon, 01 Aug 2016 13:00:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 44/2016 - Projekty uchwał na zwołane na dzień 8 sierpnia 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta]]> Wed, 13 Jul 2016 22:35:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 43/2016 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta]]> Wed, 13 Jul 2016 22:30:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 42/2016 - Zawadomienie o zmianie stanu posiadania akcji]]> Sat, 02 Jul 2016 14:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 41/2016 - Wypowiedzenie umowy na świadczenie usług animatora]]> Fri, 01 Jul 2016 13:50:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 40/2016 - Ustanowienie zastawu rejestrowego na mieniu spółki zależnej Emitenta]]> Fri, 17 Jun 2016 16:40:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 39/2016 - Ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomościach Emitenta]]> Thu, 16 Jun 2016 09:05:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 38/2016 - Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta umowy o istotnej wartości – łączne kryterium]]> Wed, 15 Jun 2016 14:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 37/2016 - Przedterminowy wykup części obligacji serii B Emitenta]]> Tue, 07 Jun 2016 12:50:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 36/2016 - Decyzja Zarządu o wykupie części obligacji przez Emitenta]]> Thu, 02 Jun 2016 16:40:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 35/2016 - Wybór biegłego rewidenta]]> Wed, 01 Jun 2016 07:20:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 34/2016 - Podpisanie przez Emitenta i Jednostkę Zależną znaczącej umowy]]> Wed, 25 May 2016 13:20:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 33/2016 - Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii B Chemoservis-Dwory S.A.]]> Thu, 19 May 2016 14:00:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 32/2016 - Ustanowienie zastawu na mieniu spółki zależnej MD-proeco Sp. z o.o.]]> Thu, 19 May 2016 13:30:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 31/2016 - Ustanowienie zastawu na udziałach spółki zależnej MD-proeco Sp. z o.o.]]> Wed, 18 May 2016 12:05:00 +0200 <![CDATA[Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku]]> Fri, 13 May 2016 08:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 30/2016 - Ustanowienie zastawu rejestrowego na mieniu Emitenta]]> Fri, 06 May 2016 10:15:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 29/2016 - Uchwała KDPW w sprawie umorzenia części obligacji Emitenta]]> Fri, 06 May 2016 09:40:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 28/2016 - Ustanowienie zastawu rejestrowego na mieniu Zakładu Energetycznego ZEN Sp. z o.o.]]> Thu, 05 May 2016 15:30:00 +0200 <![CDATA[PUBLIKACJA JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2015 ROK]]> Mon, 25 Apr 2016 08:00:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 27/2016 - Przedterminowy wykup obligacji serii A Emitenta]]> Mon, 18 Apr 2016 09:20:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 26/2016 - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 24/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 roku]]> Fri, 15 Apr 2016 17:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 25/2016 - Przeniesienie akcji do Jednostki Zależnej]]> Fri, 08 Apr 2016 18:55:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 24/2016 - Zawarcie przez Emitenta i Jednostkę Zależną znaczącej umowy]]> Wed, 06 Apr 2016 16:50:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 23/2016 - Łączne kryterium umów w spółce zależnej Emitenta]]> Wed, 06 Apr 2016 16:35:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 22/2016 - Nabycie znaczącego aktywa]]> Tue, 05 Apr 2016 16:45:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 21/2016 - Przedterminowy wykup i umorzenie części obligacji Emitenta serii A]]> Fri, 01 Apr 2016 08:20:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 20/2016 - Emisja obligacji serii B Chemoservis-Dwory S.A.]]> Thu, 31 Mar 2016 17:00:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 19/2016 - Zamiar emisji obligacji przez Emitenta]]> Tue, 29 Mar 2016 16:15:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 18/2016 - Łączne kryterium umowy znaczącej w podmiocie zależnym Emitenta]]> Wed, 23 Mar 2016 17:20:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 17/2016 - Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej Emitenta]]> Fri, 11 Mar 2016 13:10:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 16/2016 - Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej Emitenta - łączne kryterium]]> Fri, 11 Mar 2016 12:50:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 15/2016/KOR - Korekta RB 15/2016 z dnia 2 marca 2016 roku ]]> Mon, 07 Mar 2016 15:40:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 15/2016 - Powzięcie informacji o dokonaniu sprostowania wpisu w rejestrze przedsiębiorców]]> Wed, 02 Mar 2016 16:30:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 14/2016 - Powzięcie informacji o dokonaniu wadliwego wpisu zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz usiłowaniu wyłudzenia środków pieniężnych z majątku Spółki]]> Tue, 01 Mar 2016 17:20:00 +0100 <![CDATA[Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku]]> Mon, 29 Feb 2016 08:25:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 13/2016 - Umowa znacząca – przekroczenie szacowanej wartości]]> Tue, 23 Feb 2016 13:20:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 12/2016 - Zmiana stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów Emitenta]]> Wed, 17 Feb 2016 14:20:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 11/2016 - Informacja o transakcjach akcjami Emitenta osób mających dostęp do informacji poufnych – art. 160 ustawy o obrocie]]> Wed, 17 Feb 2016 14:10:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 10/2016 - Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów Emitenta]]> Mon, 15 Feb 2016 16:50:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 9/2016 - Łączne kryterium umowy znaczącej w spółce zależnej Emitenta]]> Mon, 08 Feb 2016 14:00:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 8/2016 - Informacja o transakcjach akcjami Emitenta osób mających dostęp do informacji poufnych – art. 160 ustawy o obrocie]]> Thu, 28 Jan 2016 14:10:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 7/2016 - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy]]> Thu, 21 Jan 2016 08:25:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 6/2016 - Terminy publikacji raportów okresowych]]> Mon, 18 Jan 2016 09:55:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 5/2016 - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy Emitenta]]> Wed, 13 Jan 2016 13:00:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 4/2016 - Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta umowy – łączne kryterium umowy znaczącej]]> Wed, 13 Jan 2016 12:15:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 3/2016 - Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta umów – łączne kryterium umowy znaczącej]]> Wed, 13 Jan 2016 12:10:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 2/2016 - Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy ]]> Wed, 13 Jan 2016 12:05:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 1/2016 - Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy ]]> Wed, 13 Jan 2016 12:00:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący - Ład Korporacyjny: RB-CG 1/2016 - Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk]]> Fri, 08 Jan 2016 13:35:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 49/2015 - Umowa znacząca – przekroczenie szacowanej wartości ]]> Wed, 30 Dec 2015 16:35:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 48/2015 - Znaczący kontrakt w spółce zależnej Emitenta - łączne kryterium]]> Tue, 29 Dec 2015 14:30:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 47/2015 - Przekroczenie progu 5% ogólnej liczny głosów Emitenta]]> Tue, 29 Dec 2015 09:50:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 46/2015 - Umowa o znaczącej wartości - łączne kryterium umowy w Spółce zależnej Emitenta]]> Thu, 10 Dec 2015 16:25:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 45/2015 - Umowa o znaczącej wartości - łączne kryterium umowy w Spółce zależnej Emitenta]]> Thu, 03 Dec 2015 19:35:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 44/2015 - Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta]]> Wed, 02 Dec 2015 10:10:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 43/2015 - Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta umowy – łączne kryterium umowy znaczącej]]> Tue, 24 Nov 2015 17:00:00 +0100 <![CDATA[Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku]]> Fri, 13 Nov 2015 07:20:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 39/2015/KOR - Korekta raportu nr 39/2015 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 listopada 2015 roku]]> Mon, 09 Nov 2015 10:40:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 42/2015 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ]]> Thu, 05 Nov 2015 08:35:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 41/2015 - Powołanie/odwołanie członków organu nadzorczego Emitenta]]> Wed, 04 Nov 2015 14:55:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 40/2015 - Zgłoszenie sprzeciwu do Uchwał Walnego Zgromadzenia]]> Wed, 04 Nov 2015 14:50:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 39/2015 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 listopada 2015 roku]]> Wed, 04 Nov 2015 14:40:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 38/2015 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej]]> Fri, 16 Oct 2015 11:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 37/2015 - Wprowadzenie na żądanie Akcjonariusza zmian do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 3 listopada 2015 r., wraz z uzasadnieniem]]> Wed, 14 Oct 2015 13:25:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 35/2015/KOR - Korekta raportu nr 35/2015 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia]]> Tue, 06 Oct 2015 14:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 36/2015 - Projekty uchwał na zwołane na dzień 3 listopada 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ]]> Tue, 06 Oct 2015 13:15:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 35/2015 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia]]> Tue, 06 Oct 2015 13:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 34/2015 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta]]> Thu, 01 Oct 2015 17:10:00 +0200 <![CDATA[Publikacja Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu za pierwsze półrocze 2015 roku]]> Fri, 28 Aug 2015 07:35:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 33/2015 - Zawarcie przez Emitenta umowy o znaczącej wartości]]> Thu, 13 Aug 2015 10:50:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 32/2015 - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy]]> Wed, 05 Aug 2015 08:25:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 31/2015 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej]]> Wed, 05 Aug 2015 08:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 30/2015 - Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy znaczącej]]> Tue, 04 Aug 2015 12:45:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 29/2015 - Udzielenie Spółce Zależnej przez Emitenta poręczenia kredytów bankowych]]> Fri, 31 Jul 2015 17:50:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 28/2015 - Zawarcie przez Podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy]]> Fri, 31 Jul 2015 14:05:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 27/2015 - Aneks do umowy o znaczącej wartości ]]> Wed, 29 Jul 2015 13:45:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 26/2015 - Znaczący kontrakt w spółce zależnej Emitenta - łączne kryterium ]]> Tue, 30 Jun 2015 12:40:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 25/2015 - Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii A Chemoservis-Dwory S.A. - Aktualizacja]]> Fri, 26 Jun 2015 15:00:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 24/2015 - Ustanowienie hipoteki umownej]]> Fri, 26 Jun 2015 12:50:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 23/2015 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ]]> Tue, 23 Jun 2015 12:15:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 22/2015 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory S.A.]]> Tue, 23 Jun 2015 12:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 21/2015 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO na Catalyst obligacji serii A Emitenta]]> Wed, 17 Jun 2015 13:25:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 20/2015 - Zmiana animatora rynku akcji Emitenta]]> Thu, 11 Jun 2015 09:15:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 19/2015 - Wprowadzenie do ASO na Catalyst obligacji serii A Emitenta]]> Mon, 08 Jun 2015 08:40:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 18/2015 - Wybór biegłego rewidenta]]> Fri, 29 May 2015 07:30:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 17/2015 - Projekty uchwał na zwołane na dzień 23 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta]]> Thu, 28 May 2015 08:00:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 16/2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia]]> Thu, 28 May 2015 07:50:00 +0200 <![CDATA[Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku]]> Fri, 15 May 2015 07:20:00 +0200 <![CDATA[PUBLIKACJA JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2014 ROK]]> Wed, 29 Apr 2015 07:30:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 15/2015 - Podpisanie aneksów do znaczącej umowy Emitenta w łącznym kryterium]]> Wed, 22 Apr 2015 09:20:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 14/2015 - Podsumowanie przeprowadzenia emisji obligacji serii A Chemoservis-Dwory S.A.]]> Fri, 10 Apr 2015 10:45:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 12/2015 - Rejestracja obligacji Chemoservis-Dwory S.A.]]> Tue, 31 Mar 2015 08:20:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 11/2015 - Umowa o znaczącej wartości - łączne kryterium umowy w Spółce zależnej Emitenta]]> Wed, 18 Mar 2015 12:35:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 10/2015 - Aktualizacja informacji dot. łącznego kryterium znaczącej umowy]]> Tue, 17 Mar 2015 16:15:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 9/2015 - Znaczący kontrakt w spółce zależnej Emitenta - łączne kryterium]]> Thu, 12 Mar 2015 10:45:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 8/2015 - Potwierdzenie emisji obligacji Chemoservis-Dwory S.A. – przydział obligacji]]> Fri, 06 Mar 2015 18:10:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 7/2015 - Warunki emisji obligacji Chemoservis-Dwory S.A. ]]> Wed, 04 Mar 2015 09:25:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 6/2015 - Korekta Raportu Kwartalnego QS4/2014]]> Tue, 03 Mar 2015 15:05:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 5/2015 - Nabycie akcji Chemoservis-Dwory S.A. przez osobę zarządzającą Emitenta ]]> Tue, 03 Mar 2015 14:50:00 +0100 <![CDATA[Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku]]> Fri, 27 Feb 2015 07:15:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 4/2015 - Łączna wartość transakcji akcjami Emitenta osoby obowiązanej w roku 2014]]> Wed, 21 Jan 2015 12:30:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 3/2015 - Zamiar emisji obligacji przez Emitenta]]> Mon, 19 Jan 2015 14:15:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 2/2015 - Umowa o znaczącej wartości - łączne kryterium umowy w Spółce zależnej Emitenta]]> Fri, 16 Jan 2015 14:35:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 1/2015 - Terminy publikacji raportów okresowych]]> Mon, 12 Jan 2015 09:20:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 57/2014 - Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta umowy znaczącej]]> Fri, 19 Dec 2014 18:05:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 56/2014 - Ustanowienie hipoteki umownej]]> Fri, 19 Dec 2014 08:55:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 55/2014 - Podpisanie przez Emitenta umowy – łączne kryterium umowy znaczącej]]> Thu, 18 Dec 2014 13:45:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 54/2014 - Łączne kryterium umowy znaczącej – aneks do umowy o znaczącej wartości ]]> Wed, 17 Dec 2014 14:05:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 53/2014 - Aktualizacja raportu bieżącego RB 47/2014]]> Fri, 28 Nov 2014 13:20:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 52/2014 - Powzięcie informacji przez Zarząd Spółki zależnej Emitenta o wycofaniu znaczącego zamówienia]]> Wed, 26 Nov 2014 16:15:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 51/2014 - Podpisanie przez Emitenta umowy – łączne kryterium umowy znaczącej]]> Fri, 21 Nov 2014 14:25:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 50/2014 - Łączne kryterium umowy znaczącej w spółce zależnej – aneks do umowy o najwyższej wartości]]> Tue, 18 Nov 2014 16:45:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 49/2014 - Powzięcie informacji przez Zarząd Spółki zależnej Emitenta o warunkach znaczącego zamówienia]]> Thu, 13 Nov 2014 16:20:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 47/2014/KOR - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej]]> Thu, 13 Nov 2014 08:15:00 +0100 <![CDATA[Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku]]> Thu, 13 Nov 2014 07:45:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 48/2014 - Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy znaczącej]]> Fri, 07 Nov 2014 14:25:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 47/2014 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej]]> Fri, 31 Oct 2014 13:10:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 46/2014 - Podpisanie przez Emitenta umowy – łączne kryterium umowy znaczącej]]> Thu, 30 Oct 2014 11:40:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 45/2014 - Umowa o znaczącej wartości - łączne kryterium umowy w Spółce zależnej Emitenta]]> Tue, 28 Oct 2014 12:00:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 44/2014 - Łączne kryterium umowy znaczącej – aktualizacja informacji]]> Mon, 27 Oct 2014 15:10:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 43/2014 - Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy znaczącej]]> Tue, 30 Sep 2014 14:30:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 42/2014 - Łączne kryterium umowy znaczącej – aktualizacja informacji]]> Tue, 30 Sep 2014 14:20:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 41/2014 - Korekta Raportu Półrocznego PS-2014]]> Wed, 17 Sep 2014 10:45:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 40/2014 - Informacja o transakcjach akcjami Emitenta osób mających dostęp do informacji poufnych – art. 160 ustawy o obrocie]]> Tue, 09 Sep 2014 12:50:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 39/2014 - Podpisanie przez Emitenta umowy – łączne kryterium umowy znaczącej]]> Fri, 29 Aug 2014 09:10:00 +0200 <![CDATA[Publikacja Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu za pierwsze półrocze 2014 roku]]> Fri, 29 Aug 2014 08:20:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 38/2014 - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy]]> Tue, 26 Aug 2014 12:40:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 37/2014 - Znaczący kontrakt w spółce zależnej Emitenta - łączne kryterium ]]> Tue, 26 Aug 2014 12:30:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 36/2014 - Udzielenie przez Emitenta poręczenia kredytu]]> Fri, 08 Aug 2014 08:05:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 35/2014 - Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta umowy – łączne kryterium umowy znaczącej]]> Fri, 08 Aug 2014 08:00:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 34/2014 - Podpisanie przez Spółkę zależną Emitenta znaczącej umowy – łączne kryterium]]> Fri, 11 Jul 2014 08:45:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 33/2014 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ]]> Thu, 05 Jun 2014 18:20:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 32/2014 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory S.A.]]> Thu, 05 Jun 2014 18:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 31/2014 - Złożenie do KDPW aneksu do listu księgowego scalenia akcji Chemoservis-Dwory S.A.]]> Thu, 05 Jun 2014 10:15:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 30/2014 - Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w związku ze scaleniem akcji Chemoservis-Dwory S.A.]]> Thu, 29 May 2014 15:00:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 29/2014 - Podpisanie przez Emitenta i Jednostkę Zależną znaczącej umowy]]> Wed, 28 May 2014 14:35:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 28/2014 - Zawieszenie obrotu akcjami Chemoservis-Dwory S.A. w związku z ich scaleniem]]> Wed, 21 May 2014 07:35:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 27/2014 - Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji Chemoservis-Dwory S.A.]]> Tue, 20 May 2014 12:25:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 26/2014 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Emitenta jako załącznik do projektów uchwał ZWZ z dnia 9 maja 2014 r.]]> Tue, 20 May 2014 10:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 25/2014 - Wybór biegłego rewidenta]]> Tue, 20 May 2014 10:00:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 24/2014 - Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami Chemoservis-Dwory S.A.]]> Fri, 16 May 2014 12:35:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 23/2014 - Wyznaczenie Dnia Referencyjnego w procesie scalania akcji Chemoservis-Dwory S.A.]]> Fri, 16 May 2014 12:30:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 22/2014 - Jednolity tekst Statutu Spółki Chemoservis-Dwory S.A.]]> Thu, 15 May 2014 14:35:00 +0200 <![CDATA[Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku]]> Thu, 15 May 2014 07:25:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 21/2014 - Projekty uchwał na zwołane na dzień 5 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta]]> Fri, 09 May 2014 09:20:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 20/2014 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia]]> Fri, 09 May 2014 09:15:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 19/2014 - Aneks do umowy znaczącej - łączne kryterium umowy]]> Tue, 29 Apr 2014 08:55:00 +0200 <![CDATA[PUBLIKACJA JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 ROK]]> Tue, 29 Apr 2014 08:00:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący - Ład Korporacyjny: RB-CG 1/2014 - Informacja w sprawie zmiany przez Spółkę cz. III zasady nr 6 - Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW]]> Mon, 07 Apr 2014 10:10:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 18/2014 - Podpisanie przez Emitenta istotnej umowy - uzupełnienie RB nr 14/2014]]> Fri, 04 Apr 2014 12:15:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 17/2014 - Podpisanie przez Emitenta znaczącej umowy]]> Thu, 03 Apr 2014 14:50:00 +0200 <![CDATA[Raport bieżący: RB 16/2014 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu]]> Thu, 27 Mar 2014 08:00:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 15/2014 - Podpisanie przez Emitenta umowy – łączne kryterium umowy znaczącej]]> Thu, 27 Mar 2014 07:40:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 14/2014 - Zawarcie przez Emitenta istotnej umowy]]> Tue, 25 Mar 2014 20:25:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 13/2014 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej]]> Tue, 25 Mar 2014 20:10:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 12/2014 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ]]> Tue, 25 Mar 2014 19:45:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 11/2014 - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory S.A.]]> Tue, 25 Mar 2014 19:40:00 +0100 <![CDATA[Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za IV kw. 2013]]> Thu, 27 Feb 2014 15:20:00 +0100 <![CDATA[Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku]]> Thu, 27 Feb 2014 07:15:00 +0100 <![CDATA[Projekty uchwał na zwołane na dzień 25 marca 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta]]> Wed, 26 Feb 2014 09:50:00 +0100 <![CDATA[Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia]]> Wed, 26 Feb 2014 09:45:00 +0100 <![CDATA[Udzielenia gwarancji zwrotu zaliczki]]> Mon, 24 Feb 2014 13:25:00 +0100 <![CDATA[Podpisanie przez Emitenta znaczącej umowy]]> Mon, 24 Feb 2014 13:20:00 +0100 <![CDATA[Przedłużenie terminu obowiązywania ustanowionej hipoteki umownej]]> Wed, 05 Feb 2014 14:20:00 +0100 <![CDATA[Podpisanie przez Emitenta znaczącej umowy]]> Tue, 14 Jan 2014 14:35:00 +0100 <![CDATA[Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej]]> Tue, 14 Jan 2014 14:30:00 +0100 <![CDATA[Informacja o transakcjach akcjami Emitenta – art. 160 ustawy o obrocie]]> Tue, 14 Jan 2014 10:45:00 +0100 <![CDATA[Terminy publikacji raportów okresowych]]> Fri, 10 Jan 2014 08:35:00 +0100 <![CDATA[Podpisanie przez Emitenta znaczącej umowy]]> Tue, 24 Dec 2013 13:20:00 +0100 <![CDATA[Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej]]> Tue, 24 Dec 2013 13:10:00 +0100 <![CDATA[Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku]]> Thu, 14 Nov 2013 07:40:00 +0100 <![CDATA[Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta umowy znaczącej]]> Mon, 28 Oct 2013 19:40:00 +0100 <![CDATA[Przedłużenie terminu obowiązywania ustanowionej hipoteki umownej]]> Mon, 28 Oct 2013 14:45:00 +0100 <![CDATA[Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta istotnej umowy – łączne kryterium umowy znaczącej]]> Tue, 22 Oct 2013 12:00:00 +0200 <![CDATA[Nabycie akcji Chemoservis-Dwory S.A. przez osobę zarządzającą Emitenta]]> Wed, 16 Oct 2013 14:40:00 +0200 <![CDATA[Informacja o transakcjach akcjami Emitenta osób mających dostęp do informacji poufnych – art. 160 ustawy o obrocie]]> Mon, 14 Oct 2013 12:40:00 +0200 <![CDATA[Przekroczenie kryterium łącznej wartości umowy znaczącej Emitenta]]> Wed, 09 Oct 2013 13:00:00 +0200 <![CDATA[Jednolity tekst Statutu Spółki Chemoservis-Dwory S.A.]]> Tue, 08 Oct 2013 14:10:00 +0200 <![CDATA[Animator rynku dla akcji spółki Chemoservis-Dwory S.A.]]> Mon, 30 Sep 2013 19:40:00 +0200 <![CDATA[Zawarcie istotnej umowy]]> Wed, 25 Sep 2013 14:35:00 +0200 <![CDATA[Publikacja Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu za pierwsze półrocze 2013 roku]]> Fri, 30 Aug 2013 08:10:00 +0200 <![CDATA[Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta istotnej umowy – łączne kryterium umowy znaczącej]]> Tue, 06 Aug 2013 13:20:00 +0200 <![CDATA[Aktualizacja terminów obowiązywania gwarancji korporacyjnych należytego wykonania kontraktów]]> Wed, 31 Jul 2013 09:55:00 +0200 <![CDATA[Przekroczenie kryterium łącznej wartości umowy znaczącej Emitenta]]> Tue, 30 Jul 2013 15:20:00 +0200 <![CDATA[Wojciech Mazur gościem programu "Dzień na rynkach" - TVN CNBC]]> Thu, 18 Jul 2013 10:00:00 +0200 <![CDATA[Nabycie aktywa znaczącego – udziały w spółce ZBACH Sp. z o.o.]]> Mon, 15 Jul 2013 14:55:00 +0200 <![CDATA[Ustalenie ostatecznych warunków znaczącej umowy]]> Fri, 12 Jul 2013 20:00:00 +0200 <![CDATA[Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej]]> Fri, 12 Jul 2013 19:50:00 +0200 <![CDATA[Upływ kadencji Członków Zarządu Emitenta, powołanie na nową kadencję]]> Thu, 27 Jun 2013 15:10:00 +0200 <![CDATA[Powołanie/odwołanie Członków Organu Nadzorczego Emitenta – upływ kadencji]]> Thu, 27 Jun 2013 15:05:00 +0200 <![CDATA[Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ]]> Thu, 27 Jun 2013 14:10:00 +0200 <![CDATA[Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory S.A.]]> Thu, 27 Jun 2013 13:35:00 +0200 <![CDATA[Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta istotnej umowy – łączne kryterium umowy znaczącej]]> Wed, 26 Jun 2013 12:25:00 +0200 <![CDATA[Projekty uchwał na zwołane na dzień 27 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta]]> Fri, 31 May 2013 12:40:00 +0200 <![CDATA[Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia]]> Fri, 31 May 2013 12:30:00 +0200 <![CDATA[Wojciech Mazur gościem programu "Rynki dnia" - TVN CNBC]]> Mon, 20 May 2013 08:00:00 +0200 <![CDATA[Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku]]> Wed, 15 May 2013 08:00:00 +0200 <![CDATA[Informacja w sprawie niestosowania przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW]]> Fri, 10 May 2013 10:20:00 +0200 <![CDATA[Wybór biegłego rewidenta]]> Thu, 09 May 2013 13:40:00 +0200 <![CDATA[Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku]]> Mon, 06 May 2013 12:55:00 +0200 <![CDATA[Nabycie akcji Chemoservis-Dwory S.A. przez osobę zarządzającą]]> Tue, 30 Apr 2013 22:20:00 +0200 <![CDATA[Zawarcie przez Chemoservis-Dwory S.A. aneksu o do umowy znaczącej]]> Tue, 30 Apr 2013 09:35:00 +0200 <![CDATA[PUBLIKACJA JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2012 ROK]]> Mon, 29 Apr 2013 20:45:00 +0200 <![CDATA[Dokonanie odpisu aktualizującego przeterminowane należności]]> Mon, 29 Apr 2013 08:25:00 +0200 <![CDATA[Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta znaczącej umowy]]> Tue, 05 Mar 2013 14:05:00 +0100 <![CDATA[Wojciech Mazur gościem programu "Centrum wyników" - TVN CNBC]]> Mon, 04 Mar 2013 07:00:00 +0100 <![CDATA[Aktualizacja terminów obowiązywania gwarancji korporacyjnych należytego wykonania kontraktów]]> Wed, 27 Feb 2013 13:35:00 +0100 <![CDATA[Publikacja Skonsolidowanego Raportu kwartalnego QS4/2012]]> Tue, 26 Feb 2013 08:00:00 +0100 <![CDATA[Zaproszenie - EXPOCHEM 2013]]> Thu, 14 Feb 2013 08:00:00 +0100 <![CDATA[Informacja o transakcjach akcjami Emitenta – art. 160 ustawy o obrocie]]> Tue, 05 Feb 2013 13:30:00 +0100 <![CDATA[Informacja o transakcjach akcjami Emitenta – art. 160 ustawy o obrocie]]> Fri, 01 Feb 2013 13:05:00 +0100 <![CDATA[Transakcje akcjami Chemoservis-Dwory S.A. przez osobę obowiązaną ]]> Mon, 21 Jan 2013 15:15:00 +0100 <![CDATA[Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta znaczącej umowy]]> Thu, 10 Jan 2013 12:10:00 +0100 <![CDATA[Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta znaczącej umowy]]> Thu, 10 Jan 2013 12:05:00 +0100 <![CDATA[Terminy publikacji raportów okresowych]]> Wed, 09 Jan 2013 08:20:00 +0100 <![CDATA[Zmiana struktury kapitału zakładowego Spółki zależnej Emitenta ]]> Fri, 04 Jan 2013 16:40:00 +0100 <![CDATA[Wypowiedzenie przez Zarząd spółki zależnej Emitenta Zakładowego Zbiorowego Układu Pracy]]> Fri, 28 Dec 2012 15:15:00 +0100 <![CDATA[Aktualizacja terminów obowiązywania gwarancji korporacyjnych należytego wykonania kontraktów]]> Fri, 28 Dec 2012 14:20:00 +0100 <![CDATA[Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta istotnej umowy – łączne kryterium umowy znaczącej]]> Thu, 27 Dec 2012 16:10:00 +0100 <![CDATA[Zawarcie przez Emitenta aneksu o znaczącej wartości]]> Fri, 21 Dec 2012 15:55:00 +0100 <![CDATA[Aktualizacja terminów obowiązywania gwarancji korporacyjnych należytego wykonania kontraktów]]> Fri, 30 Nov 2012 14:50:00 +0100 <![CDATA[Wojciech Mazur gościem programu "Dzień na rynkach" - TVN CNBC]]> Tue, 27 Nov 2012 08:00:00 +0100 <![CDATA[Raport bieżący: RB 45/2012/KOR - Korekta RB 45/2012 z dnia 20.11.2012 - Informacja o transakcjach akcjami Emitenta – art. 160 ustawy o obrocie]]> Tue, 20 Nov 2012 15:50:00 +0100 <![CDATA[Informacja o transakcjach akcjami Emitenta – art. 160 ustawy o obrocie]]> Tue, 20 Nov 2012 15:05:00 +0100 <![CDATA[Publikacja Skonsolidowanego Raportu kwartalnego QS3/2012]]> Wed, 14 Nov 2012 08:00:00 +0100 <![CDATA[Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Chemoservis-Dwory S.A. ]]> Mon, 12 Nov 2012 11:00:00 +0100 <![CDATA[Ustanowienie hipoteki umownej]]> Tue, 06 Nov 2012 15:10:00 +0100 <![CDATA[Zawarcie przez Chemoservis-Dwory S.A. znaczącej umowy]]> Mon, 05 Nov 2012 16:40:00 +0100 <![CDATA["Chemoservis-Dwory nie wyklucza kolejnych akwizycji" - PAP]]> Mon, 22 Oct 2012 07:00:00 +0200 <![CDATA[Informacja o transakcjach akcjami Emitenta – art. 160 ustawy o obrocie]]> Mon, 15 Oct 2012 12:35:00 +0200 <![CDATA[Ujawnienie stanu posiadania]]> Mon, 15 Oct 2012 12:30:00 +0200 <![CDATA[Aktualizacja terminów obowiązywania gwarancji korporacyjnych należytego wykonania kontraktów]]> Fri, 28 Sep 2012 12:15:00 +0200 <![CDATA[Koszty emisji akcji serii D Spółki Chemoservis-Dwory S.A.]]> Fri, 21 Sep 2012 15:35:00 +0200 <![CDATA[Przekazanie informacji nadesłanej przez osobę obowiązaną]]> Thu, 20 Sep 2012 16:10:00 +0200 <![CDATA[Rejestracja papierów wartościowych w KDPW]]> Thu, 06 Sep 2012 16:40:00 +0200 <![CDATA[Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki]]> Tue, 04 Sep 2012 10:10:00 +0200 <![CDATA[Aktualizacja terminów obowiązywania gwarancji korporacyjnych należytego wykonania kontraktów]]> Fri, 31 Aug 2012 18:40:00 +0200 <![CDATA[Publikacja Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu za pierwsze półrocze 2012 roku]]> Fri, 31 Aug 2012 08:40:00 +0200 <![CDATA[Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta znaczącej umowy]]> Wed, 29 Aug 2012 16:35:00 +0200 <![CDATA[Zmiany w organie zarządzającym spółki zależnej ZE ZEN]]> Wed, 29 Aug 2012 14:35:00 +0200 <![CDATA[Zmiany w organie nadzorczym spółki zależnej ZE ZEN]]> Wed, 29 Aug 2012 14:20:00 +0200 <![CDATA[Zmiana wartości aktywa znaczącego – udziały w spółce MD-Proeco Sp. z o.o.]]> Tue, 31 Jul 2012 09:40:00 +0200 <![CDATA["Chemoservis-Dwory szacuje, ze MD-Proeco będzie miało w tym roku 1,0 - 1,2 mln zł zysku netto" - PAP]]> Fri, 20 Jul 2012 17:00:00 +0200 <![CDATA[Wojciech Mazur gościem programu "Rynki dnia" - TVN CNBC]]> Thu, 19 Jul 2012 08:00:00 +0200 <![CDATA[Nabycie aktywa znaczącego – udziały w spółce MD-Proeco Sp. z o.o.]]> Tue, 17 Jul 2012 18:10:00 +0200 <![CDATA[Przydział Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D]]> Mon, 16 Jul 2012 15:50:00 +0200 <![CDATA[Ustalenie ostatecznych warunków znaczącej umowy]]> Mon, 16 Jul 2012 15:40:00 +0200 <![CDATA[Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej]]> Mon, 16 Jul 2012 15:15:00 +0200 <![CDATA[Umowy kredytowe z Bankiem BPH S.A. – spełnienie warunków umowy - wpis na hipotekę]]> Tue, 03 Jul 2012 19:00:00 +0200 <![CDATA[Umowy kredytowe z Bankiem BPH S.A. – spełnienie warunków umowy - wpis na hipotekę]]> Mon, 02 Jul 2012 12:15:00 +0200 <![CDATA[Uchwalenie wypłaty dywidendy przez Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2012 roku]]> Thu, 28 Jun 2012 15:20:00 +0200 <![CDATA[Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ]]> Thu, 28 Jun 2012 15:05:00 +0200 <![CDATA[Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory S.A.]]> Thu, 28 Jun 2012 14:50:00 +0200 <![CDATA[Umowy kredytowe z Bankiem BPH S.A. – spełnienie warunków umowy]]> Mon, 25 Jun 2012 15:40:00 +0200 <![CDATA[Umowy kredytowe z Bankiem BPH S.A.]]> Wed, 20 Jun 2012 14:50:00 +0200 <![CDATA[Projekty uchwał na zwołane na dzień 28 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta]]> Fri, 01 Jun 2012 14:40:00 +0200 <![CDATA[Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia]]> Fri, 01 Jun 2012 13:10:00 +0200 <![CDATA[Wojciech Mazur gościem programu "Rynki dnia" - TVN CNBC]]> Mon, 28 May 2012 08:00:00 +0200 <![CDATA[Deklaracja wypłaty dywidendy - akceptacja wniosku Zarządu przez Organ Nadzorczy]]> Wed, 23 May 2012 19:10:00 +0200 <![CDATA[Deklaracja wypłaty dywidendy]]> Tue, 22 May 2012 11:10:00 +0200 <![CDATA[Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku]]> Tue, 15 May 2012 17:40:00 +0200 <![CDATA[Aktualizacja terminów obowiązywania gwarancji korporacyjnych należytego wykonania kontraktów]]> Fri, 11 May 2012 11:50:00 +0200 <![CDATA[Zawarcie przez Chemoservis-Dwory S.A. znaczącej umowy]]> Thu, 10 May 2012 20:50:00 +0200 <![CDATA[Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej]]> Thu, 10 May 2012 20:40:00 +0200 <![CDATA[Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku]]> Thu, 26 Apr 2012 11:00:00 +0200 <![CDATA[PUBLIKACJA JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2011 ROK]]> Tue, 24 Apr 2012 18:20:00 +0200 <![CDATA[Wojciech Mazur gościem programu "Dzień na rynkach" - TVN CNBC]]> Mon, 23 Apr 2012 13:40:00 +0200 <![CDATA["Czas na spalarnie śmieci" - Parkiet]]> Sat, 21 Apr 2012 08:00:00 +0200 <![CDATA["Chemoservis-Dwory liczy na utrzymanie poziomu wyników" - PAP]]> Mon, 16 Apr 2012 12:00:00 +0200 <![CDATA[Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta znaczącej umowy]]> Thu, 29 Mar 2012 11:20:00 +0200 <![CDATA[Wybór biegłego rewidenta]]> Thu, 22 Mar 2012 13:20:00 +0100 <![CDATA["Chemoservis planuje przejęcie" - Parkiet]]> Mon, 12 Mar 2012 08:00:00 +0100 <![CDATA[Wojciech Mazur gościem programu "Dzień na rynkach" - TVN CNBC]]> Fri, 02 Mar 2012 07:00:00 +0100 <![CDATA[Transakcjach akcjami Emitenta]]> Thu, 01 Mar 2012 15:20:00 +0100 <![CDATA[Publikacja Skonsolidowanego Raportu kwartalnego QS4/2011]]> Tue, 28 Feb 2012 17:55:00 +0100 <![CDATA[Transakcjach akcjami Emitenta]]> Thu, 23 Feb 2012 12:05:00 +0100 <![CDATA[Ujawnienie stanu posiadania akcji Emitenta]]> Thu, 23 Feb 2012 12:00:00 +0100 <![CDATA[Transakcje akcjami Chemoservis-Dwory S.A. przez osobę obowiązaną]]> Mon, 13 Feb 2012 12:50:00 +0100 <![CDATA[Transakcjach akcjami Emitenta]]> Tue, 24 Jan 2012 14:40:00 +0100 <![CDATA[Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku]]> Mon, 23 Jan 2012 12:40:00 +0100 <![CDATA[Nabycie akcji Chemoservis-Dwory S.A. przez osobę zarządzającą ]]> Tue, 10 Jan 2012 14:30:00 +0100 <![CDATA[Zawarcie aneksu do umowy znaczącej]]> Thu, 05 Jan 2012 09:00:00 +0100 <![CDATA[Korekta raportu nr 21/2011 ]]> Wed, 04 Jan 2012 15:40:00 +0100 <![CDATA["Chemoservis: Wysoki popyt na usługi" - Parkiet]]> Sat, 31 Dec 2011 07:00:00 +0100 <![CDATA[Zawarcie aneksu do umowy znaczącej]]> Fri, 30 Dec 2011 10:20:00 +0100 <![CDATA["Chemoservis: 70 proc. zysku na dywidendę" - Parkiet]]> Fri, 23 Dec 2011 08:00:00 +0100 <![CDATA[Spełnienie się warunków dotyczących zawartej przez Emitenta umowy o znaczącej wartości]]> Mon, 05 Dec 2011 15:35:00 +0100 <![CDATA[Zawarcie przez Emitenta umowy znaczącej]]> Wed, 30 Nov 2011 08:40:00 +0100 <![CDATA[Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta aneksu do znaczącej umowy]]> Mon, 21 Nov 2011 15:00:00 +0100 <![CDATA[Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta aneksu do znaczącej umowy]]> Mon, 21 Nov 2011 14:55:00 +0100 <![CDATA["Chemoservis chce firmy ciepłowniczej" - Rzeczpospolita]]> Mon, 21 Nov 2011 08:30:00 +0100 <![CDATA[Wojciech Mazur gościem programu "Rynki dnia" - TVN CNBC]]> Mon, 21 Nov 2011 08:00:00 +0100 <![CDATA["Chemoservis-Dwory chce utrzymać trend wzrostowy" - Parkiet]]> Tue, 15 Nov 2011 14:00:00 +0100 <![CDATA[Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku]]> Mon, 14 Nov 2011 08:00:00 +0100 <![CDATA["Chemoservis: Więcej produkcji" - Parkiet]]> Wed, 26 Oct 2011 12:30:00 +0200 <![CDATA[Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie i montaż armatury przemysłowej]]> Thu, 20 Oct 2011 12:30:00 +0200 <![CDATA[Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych]]> Fri, 09 Sep 2011 17:20:00 +0200 <![CDATA[Ujawnienie stanu posiadania]]> Fri, 09 Sep 2011 17:15:00 +0200 <![CDATA[Zawarcie przez Podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy]]> Fri, 02 Sep 2011 18:00:00 +0200 <![CDATA[Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy]]> Fri, 02 Sep 2011 10:55:00 +0200 <![CDATA[Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2011 roku]]> Fri, 26 Aug 2011 08:00:00 +0200 <![CDATA[Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2011 roku]]> Mon, 22 Aug 2011 10:00:00 +0200 <![CDATA[Zakłady Azotowe Puławy mają wyłączność negocjacyjną na kupno Azotów-Adipol]]> Mon, 22 Aug 2011 08:00:00 +0200 <![CDATA[Trzy podmioty złożyły oferty wiążące na kupno od Ministerstwa Skarbu Panstwa - Azotów-Adipol]]> Mon, 08 Aug 2011 15:00:00 +0200 <![CDATA[Wojciech Mazur gościem programu "Dzień na rynkach" - TVN CNBC]]> Fri, 29 Jul 2011 08:00:00 +0200 <![CDATA[]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 <![CDATA[]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 <![CDATA[]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 <![CDATA[]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 <![CDATA[]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 <![CDATA[]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 <![CDATA[]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 <![CDATA[]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 <![CDATA[]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 <![CDATA[]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 <![CDATA[]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 <![CDATA[]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 <![CDATA[]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 <![CDATA[]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 <![CDATA[]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 <![CDATA[]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 <![CDATA[]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 <![CDATA[]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 <![CDATA[]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 <![CDATA[]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 <![CDATA[]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100