Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Relacje Inwestorskie

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały nr 861/2008 z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego postanowił wprowadzić z dniem 25 listopada 2008 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

Akcje spółki są notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą CHEMOS i symbolem CHS. Numer ISIN akcji spółki to PLCHMDW00010. Obecnie akcjie spółki uczestniczą w indeksach WIG, WIG-Plus oraz WIG-Poland.

 

 

Profil Spółki

Pochodząca z Oświęcimia firma działa na rynku wykonawców usług w branży metalowej oraz wykonuje stałe usługi w zakresie utrzymania w sprawności technicznej instalacji chemicznych i infrastruktury. Dodatkowo spółka oferuje wynajem specjalistycznego sprzętu oraz wykonuje prace zlecone wysoce wykwalifikowanym operatorom takiego sprzętu.

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. jest znanym i cenionym dostawcą usług z zakresu utrzymania ruchu na instalacjach przemysłowych - przede wszystkim dla przemysłu chemicznego i energetycznego. Oferta spółki obejmuje remont maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych oraz usługi budowlano-montażowe.

 

Linki


Giełda Papierów Wartościowych

Komisja Nadzoru Finansowego

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

 

Informacje

 


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl