Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Referencje i doświadczenie

Firma realizuje prace o kompleksowym charakterze i bardzo wysokiej, jakości co zostało docenione przez zleceniodawców takich jak: Synthos S.A., Energetyka Dwory Sp. z o.o., Komagra Sp. z o.o. oraz PKN Orlen S.A. (jako podwykonawca), na rzecz, których Spółka wykonywała swoje usługi.

Do najistotniejszych prac dotychczas zrealizowanych należą:

Wykonanie prac remontowych w branży mechaniczno-montażowej w czasie postoju remontowego w rafinerii Możejki na Litwie.

Realizację zabezpieczenia przed przelaniem zbiorników magazynowych na tacach oraz zbiornikach zlecone przez spółkę Petro Eltech Sp. z o.o. Usługi wykonane na rzecz zamawiającego obejmowały:

 • Przygotowanie projektu wykonawczego.
 • Specjalistyczne analizy oraz pomiary.
 • Realizacja zabezpieczenia.

Zlecenie na dostawę i wykonanie części mechaniczno-montażowej instalacji Odzysku Par Benzyn w Bolesławcu oraz części mechaniczno-montażowej instalacji Odzysku Par Benzyn w Krakowie-Olszanicy. W przedmiocie wykonania było między innymi:

 • Wykonawstwo i montaż aparatów konstruowanych wg projektów wykonawczych.
 • Wykonawstwo i montaż rurociągów.
 • Wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych.
 • Roboty branży mechanicznej.

Firma posiada ugruntowaną pozycję jako główny wykonawca usług remontowych, eksploatacyjnych oraz inwestycyjnych dla Firmy Synthos Dwory Sp. z o.o oraz firm z Grupy Kapitałowej Synthos Group, w tym między innymi :

 • Konstrukcje i aparaty dla wytwórni Polistyrenu Blokowego przy współpracy z firmą Raytheon - zbiorniki ciśnieniowe, wymienniki ciepła, silosy magazynowe o poj. 575 m³.
 • Konstrukcje i urządzenia ekologicznej instalacji niszczenia resztek styrenu pozostałego z procesu suszenia kauczuku - współpraca z firmą Haldor Topsoe.
 • Wykonanie i montaż baterii polimeryzatorów wraz z pozostałą aparaturą i urządzeniami do produkcji lateksów.
 • Modernizację ciągów kauczukowych wraz z wykonaniem aparatury
  i urządzeń technologicznych - współpraca z firmami Planters i Jöst.
 • remonty kapitalne kotłów PAUKER i OP-140.

Spółka realizowała również usługi dla innych zleceniodawców, m.in. dla:

 • LOI POLAND - konstrukcje pod aparaty i maszyny.
 • EKOLOGICZNA MIEJSKO-PRZEMYSŁOWA OSZCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - remonty instalacji technologicznych.
 • SOLVENT - remonty instalacji technologicznych, wykonanie i montaż dwóch zbiorników ze stali wysokogatunkowych o poj. 1000 m³.
 • ROSCO Gmbh - zbiorniki-silosy dla przemysłu cukierniczego, konstrukcja pod prasę.
 • PCC "ROKITA" S.A. - wykonanie i montaż schładzacza chloru i 4 sztuk zbiorników buforowych.

 


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl