Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raporty Roczne

za 2017 rok

 

Pismo Prezesa Zarządu.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2017 rok
Sprawozdanie finansowe.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2017 rok
Sprawozdanie z działalności.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2017 rok
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdf
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2017 rok
Oświadczenie Rady Nadzorczej CHS 1.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej CHS 2.pdf
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2017 rok
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2017 rok
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2017 rok
Oświadczenie w sprawie informacji niefinansowych.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej GK CHS 1.pdf

 

za 2016 rok

 

Pismo Prezesa Zarządu.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2016 rok
Jednostkowe sprawozdanie finansowe.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2016 rok
Jednostkowe sprawozdanie z działalności.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2016 rok
Jednostkowe oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2016 rok
Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2016 rok
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2016 rok
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2016 rok
Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2016 rok

 

za 2015 rok

 

Pismo Prezesa Zarządu.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2015 rok
Jednostkowe sprawozdanie finansowe.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2015 rok
Jednostkowe sprawozdanie z działalności.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2015 rok
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdf
 za 2015 rok
Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2015 rok
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2015 rok (SKORYGOWANE)
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2015 rok (SKORYGOWANE)
Opinia wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2015 rok
Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2015 rok
Zestawienie różnic w Skonsolidowanym Zestawieniu Finansowym za 2015 rok.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2015 rok
Uzupełnienie do sprawozdania z działalności za 2015 rok.pdf

 

za 2014 rok

 

Pismo Prezesa Zarządu.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2014 rok
Jednostkowe sprawozdanie finansowe.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2014 rok
Jednostkowe sprawozdanie z działalności.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2014 rok
Jednostkowe oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2014 rok
Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2014 rok
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2014 rok
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2014 rok
Skonsolidowane oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2014 rok
Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2014 rok

 

za 2013 rok

 

Pismo Prezesa Zarządu.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2013 rok
Jednostkowe sprawozdanie finansowe.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2013 rok
Jednostkowe sprawozdanie z działalności.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2013 rok
Jednostkowe oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2013 rok
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2013 rok
Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2013 rok
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2013 rok
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2013 rok
Skonsolidowane oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2013 rok
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2013 rok
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2013 rok

 

za 2012 rok

 

Pismo Prezesa Zarządu.pdf 
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2012 rok
Jednostkowe sprawozdanie finansowe.pdf 
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2012 rok
Jednostkowe sprawozdanie z działalności.pdf 
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2012 rok
Jednostkowe oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdf 
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2012 rok
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.pdf 
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2012 rok
Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.pdf 
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2012 rok
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf 
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2012 rok
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności.pdf 
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2012 rok
Skonsolidowane oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdf 
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2012 rok
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf 
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2012 rok
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf 
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2012 rok

 

za 2011 rok

 

Pismo Prezesa Zarządu.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2011 rok
Jednostkowe sprawozdanie finansowe.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2011 rok
Jednostkowe sprawozdanie z działalności.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2011 rok
Jednostkowe oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2011 rok
Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z jednostkowego sprawozdania finansowego.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2011 rok
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2011 rok
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2011 rok
Skonsolidowane oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2011 rok
Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2011 rok

 

za 2010 rok

 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2010 rok
Jednostkowe sprawozdanie z działalności.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2010 rok
Jednostkowe oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2010 rok
Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z jednostkowego sprawozdania finansowego.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2010 rok
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2010 rok
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2010 rok
Skonsolidowane oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2010 rok
Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2010 rok

 

za 2009 rok

 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2009 rok
Jednostkowe sprawozdanie z działalności.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2009 rok
Jednostkowe oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2009 rok
Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z jednostkowego sprawozdania finansowego.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2009 rok
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2009 rok
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2009 rok
Skonsolidowane oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2009 rok
Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2009 rok

 

za 2008 rok

 

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania .pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2008 rok
Sprawozdanie finansowe.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2008 rok
Sprawozdanie z dzialalnosci.pdf
Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2008 rok                                                                                                          

 


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl