Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raporty Półroczne

za 2017 rok

  

Jednostkowe sprawozdanie z działalnośći Spółki.pdf
za pierwsze półrocze 2017 roku
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe.pdf 
za pierwsze półrocze 2017 roku
Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf 
z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego                                                                  
Skonsolidowane sprawozdanie z działalnośći Grupy Kapitałowej.pdf
za pierwsze półrocze 2017 roku
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf 
za pierwsze półrocze 2017 roku
Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf
z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

za 2016 rok

    

Jednostkowe sprawozdanie z działalnośći Spółki.pdf
za pierwsze półrocze 2016 roku
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe.pdf 
za pierwsze półrocze 2016 roku
Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf 
z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego                                                                  
Skonsolidowane sprawozdanie z działalnośći Grupy Kapitałowej.pdf
za pierwsze półrocze 2016 roku
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf 
za pierwsze półrocze 2016 roku
Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf
z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

za 2015 rok

 

Jednostkowe sprawozdanie z działalnośći Spółki.pdf
za pierwsze półrocze 2015 roku
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe.pdf 
za pierwsze półrocze 2015 roku
Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf 
z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego                                                                  
Skonsolidowane sprawozdanie z działalnośći Grupy Kapitałowej.pdf
za pierwsze półrocze 2015 roku
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf 
za pierwsze półrocze 2015 roku
Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf
z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

za 2014 rok

 

Jednostkowe sprawozdanie z działalnośći Spółki.pdf
za pierwsze półrocze 2014 roku
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe.pdf 
za pierwsze półrocze 2014 roku
Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf 
z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego                                                                  
Skonsolidowane sprawozdanie z działalnośći Grupy Kapitałowej.pdf
za pierwsze półrocze 2014 roku (po korekcie)
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf 
za pierwsze półrocze 2014 roku
Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf
z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

za 2013 rok

 

Jednostkowe sprawozdanie z działalnośći Spółki.pdf
za pierwsze półrocze 2013 roku
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe.pdf 
za pierwsze półrocze 2013 roku
Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf 
z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego                                                                  
Skonsolidowane sprawozdanie z działalnośći Grupy Kapitałowej.pdf
za pierwsze półrocze 2013 roku
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf 
za pierwsze półrocze 2013 roku
Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf
z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

za 2012 rok

 

Jednostkowe sprawozdanie z działalnośći Spółki.pdf
za pierwsze półrocze 2012 roku
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe.pdf
za pierwsze półrocze 2012 roku
Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf
z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego                                                                  
Skonsolidowane sprawozdanie z działalnośći Grupy Kapitałowej.pdf
za pierwsze półrocze 2012 roku
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf
za pierwsze półrocze 2012 roku
Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf
z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

za 2011 rok

 

Jednostkowe sprawozdanie z działalnośći Spółki.pdf
za pierwsze półrocze 2011 roku
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe.pdf
za pierwsze półrocze 2011 roku
Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf
z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego                                                                  
Skonsolidowane sprawozdanie z działalnośći Grupy Kapitałowej.pdf
za pierwsze półrocze 2011 roku
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf
za pierwsze półrocze 2011 roku
Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf
z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

za 2010 rok

 

Jednostkowe sprawozdanie z działalnośći Spółki.pdf
za pierwsze półrocze 2010 roku
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe.pdf
za pierwsze półrocze 2010 roku
Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf
z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego                                                                  
Skonsolidowane sprawozdanie z działalnośći Grupy Kapitałowej.pdf
za pierwsze półrocze 2010 roku
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf
za pierwsze półrocze 2010 roku
Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf
z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

za 2009 rok

 

Wybrane dane finansowe Spółki.pdf
Raport Półroczny za pierwsze półrocze 2009 roku                                                                                                 
Oświadczenia Zarządu Spółki.pdf
Raport Półroczny za pierwsze półrocze 2009 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.pdf
Raport Półroczny za pierwsze półrocze 2009 roku                                                                  
Śródroczne Sprawozdanie finansowe Spółki..pdf
Raport Półroczny za pierwsze półroczne 2009 roku
Opinia nieżaleznego Biegłego Rewidenta.pdf
Raport Półroczny za pierwsze półrocze 2009 roku

 


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl