Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raporty Bieżące

 

 

19.02.2019
Raport bieżący: RB 08/2019 Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Emitenta

Data sporządzenia: 2019-02-19 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Raport Bieżący: RB 08/2019 Temat: Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Emitenta

18.02.2019
Raport bieżący: RB 07/2019 Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Emitenta

Data sporządzenia: 2019-02-18 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Raport Bieżący: RB 07/2019 Temat: Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Emitenta

06.02.2019
Raport bieżący: RB 06/2019 Informacja o podniesieniu kapitału zakładowego Spółki Emitenta

Data sporządzenia: 2018-02-06 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 - informacje poufne Raport Bieżący: RB 06/2019 Temat: Informacja o podniesieniu kapitału zakładowego Spółki Emitenta

31.01.2019
Raport bieżący: RB 05/2019 Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

Data sporządzenia: 2019-01-31 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 05/2019 Temat: Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

30.01.2019
Raport bieżący: RB 04/2019 Informacja na temat subskrypcji prywatnej akcji serii F

Data sporządzenia: 2018-01-30 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 - informacje poufne Raport Bieżący: RB 04/2019 Temat: Informacja na temat subskrypcji prywatnej akcji serii F

30.01.2019
Raport bieżący: RB 03/2019 Informacja o zawarciu porozumień z wierzycielami w celu oddłużenia Spółki

Data sporządzenia: 2018-01-29 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufna Raport Bieżący: RB 03/2019 Temat: Informacja o zawarciu porozumień z wierzycielami w celu oddłużenia Spółki

08.01.2019
Raport bieżący: RB 02/2019 Informacja o wpłynięciu oświadczenia administratora zabezpieczeń i działaniach zarządu

Data sporządzenia: 2018-01-08 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 02/2019 Temat: Informacja o wpłynięciu oświadczenia administratora zabezpieczeń i działaniach zarządu

04.01.2019
Raport bieżący: RB 01/2019 Informacja o zwołaniu NWZA na żądanie akcjonariusza

Data sporządzenia: 2018-01-04 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 01/2019 Temat: Informacja o zwołaniu NWZA na żądanie akcjonariusza


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl