Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raporty Bieżące

 

 

12.12.2018
Raport bieżący: RB 69/2018 Informacja nt. żądania zwołania NWZA

Data sporządzenia: 2018-12-12 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 69/2018 Temat: Informacja nt. żądania zwołania NWZA

30.11.2018
Raport bieżący: RB 68/2018 Informacja o zawarciu umowy udzielenia limitu finansowego znacznej wartości

Data sporządzenia: 2018-11-30 / Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Raport Bieżący: RB 68/2018 Temat: Informacja o zawarciu umowy przyznania limitu finansowego znacznej wartości

30.11.2018
Raport bieżący: RB 67/2018 Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

Data sporządzenia: 2018-11-30 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 67/2018 Temat: Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

30.11.2018
Raport bieżący: RB 66/2018 Informacja o wpłynięciu do spółki Emitenta żądania zwołania NWZA

Raport Bieżący: RB 66/2018 Temat: Informacja o wpłynięciu do spółki Emitenta żądania zwołania NWZA Data sporządzenia: 2018-11-30 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

30.11.2018
Raport bieżący: RB 65/2018 Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji Emitenta

Raport Bieżący: RB 65/2018 Temat: Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta Data sporządzenia: 2018-11-30 Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

28.11.2018
Raport bieżący: RB 64/2018 Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta

Raport Bieżący: RB 64/2018 Temat: Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta Data sporządzenia: 2018-11-28 Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

31.10.2018
Raport bieżący: RB 63/2018 Wypowiedzenie umowy realizacyjnej o znacznej wartości

Data sporządzenia: 2018-10-30 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 63/2018 Temat: Wypowiedzenie umowy realizacyjnej o znacznej wartości

30.10.2018
Raport bieżący: RB 62/2018 Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

Data sporządzenia: 2018-10-30 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 62/2018 Temat: Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

27.10.2018
Raport bieżący: RB 61/2018 – Informacja nt. oświadczenia zarządu Emitenta o uchyleniu się od skutków prawnych nabycia udziałów w firmie EnergoAsh Spółka z o.o. oraz nabycia wierzytelności

Data sporządzenia: 2018-10-26 / Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 61/2018 Temat: Informacja nt. oświadczenia zarządu Emitenta o uchyleniu się od skutków prawnych nabycia udziałów w firmie EnergoAsh Spółka z o.o. oraz nabycia wierzytelności

24.10.2018
Raport bieżący: RB 60/2018 – Informacja o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec firmy Zakład Energetyczny ZEN Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Data sporządzenia: 2018-10-24 / Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 60/2018 Temat: Informacja o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec firmy Zakład Energetyczny ZEN Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej

24.10.2018
Raport bieżący: RB 59/2018 – Informacja o zawarciu kontraktu na realizację zadania inwestycyjnego o znacznej wartości. Czas realizacji kontraktu do 6 miesięcy

Data sporządzenia: 2018-10-24 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne oraz Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 59/2018 Temat: RB 59/2018 – Informacja o zawarciu kontraktu na realizację zadania inwestycyjnego o znacznej wartości. Czas realizacji kontraktu do 6 miesięcy

19.10.2018
Raport bieżący: RB 58/2018 – Wskazanie osobom zainteresowanym kanału informacji publicznych o Spółce

Data sporządzenia: 2018-10-18 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 58/2018 Temat: Wskazanie osobom zainteresowanym kanału informacji publicznych o Spółce

28.09.2018
Raport bieżący: RB 57/2018 Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

Data sporządzenia: 2018-09-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 57/2018 Temat: Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

27.09.2018
Raport bieżący: RB 56/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Data sporządzenia: 2018-09-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 56/2018 Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

27.09.2018
Raport bieżący: RB 55/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Data sporządzenia: 2018-09-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 55/2018 Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

19.09.2018
Raport bieżący: RB 54/2018 – Informacja o wyznaczeniu Tymczasowego Nadzorcy Sądowego firmy ZE ZEN Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej z wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

Data sporządzenia: 2018-09-19 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne oraz Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 54/2018 Temat: Informacja o wyznaczeniu Tymczasowego Nadzorcy Sądowego firmy ZE ZEN Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej z wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

18.09.2018
Raport bieżący: RB 53/2018 Złożenie przez Zarząd Spółki oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego firmie BIOERG SA pod wpływem błędu

Data sporządzenia: 2018-09-18 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 53/2018 Temat: Złożenie przez Zarząd Spółki oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego firmie BIOERG SA pod wpływem błędu

29.08.2018
Raport bieżący: RB 52/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Data sporządzenia: 2018-08-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 52/2018 Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

29.08.2018
Raport bieżący: RB 51/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Data sporządzenia: 2018-08-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 51/2018 Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

29.08.2018
Raport bieżący: RB 50/2018 Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

Data sporządzenia: 2018-08-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 50/2018 Temat: Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

14.08.2018
Raport bieżący: RB 49/2018 – Informacja o złożeniu przez zarząd firmy ZE ZEN Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

Raport Bieżący: RB 49/2018 Temat: Informacja o złożeniu przez zarząd firmy ZE ZEN Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Data sporządzenia: 2018-08-14 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne oraz Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

10.08.2018
Raport bieżący: RB 48/2018 – Informacja o rozpoczęciu negocjacji w sprawie rozliczenia przed terminem obligacji firmy Salamanca Investments Spółka z o.o. w Warszawie o znacznej wartości.

Data sporządzenia: 2018-08-00 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne oraz Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 48/2018 Temat: RB 48/2018 – Informacja o rozpoczęciu negocjacji w sprawie rozliczenia przed terminem obligacji firmy Salamanca Investments Spółka z o.o. w Warszawie o znacznej wartości.

08.08.2018
Raport bieżący: RB 47/2018 – Informacja o rozpoczęciu negocjacji w sprawie pozyskania kontraktu na realizację zadania inwestycyjnego o znacznej wartości. Czas realizacji kontraktu do 9 miesięcy

Data sporządzenia: 2018-08-08 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne oraz Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 47/2018 Temat: RB 47/2018 – Informacja o rozpoczęciu negocjacji w sprawie pozyskania kontraktu ma realizację zadania inwestycyjnego o znacznej wartości. Czas realizacji kontraktu do 9 miesięcy

06.08.2018
Raport bieżący: RB 46/2018 – Informacja o złożeniu przez zarząd Emitenta zawiadomienia do Prokuratury dotyczącego działań byłej dyrektor ds. Prawno-Administracyjnych

Data sporządzenia: 2018-08-06 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 46/2018 Temat: Informacja o złożeniu przez zarząd Emitenta zawiadomienia do Prokuratury dotyczącego działań byłej dyrektor ds. Prawno-Administracyjnych

31.07.2018
Raport bieżący: RB 45/2018 – Informacja o złożeniu przez zarząd Emitenta zawiadomienia do Prokuratury dotyczącego działań TNS na szkodę Spółki

Data sporządzenia: 2018-07-31 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 45/2018 Temat: Informacja o złożeniu przez zarząd Emitenta zawiadomienia do Prokuratury dotyczącego działań TNS na szkodę Spółki

30.07.2018
Raport bieżący: RB 44/2018 – Wskazanie osobom zainteresowanym kanału informacji publicznych o Spółce wykorzystywanego przez Emitenta z uwagi na tymczasową utratę dostępu do serwisu ESPI/EBI

Data sporządzenia: 2018-07-30 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 44/2018 Temat: Wskazanie osobom zainteresowanym kanału informacji publicznych o Spółce wykorzystywanego przez Emitenta z uwagi na tymczasową utratę dostępu do serwisu ESPI/EBI Data sporządzenia: 2018-07-30

27.07.2018
Raport bieżący: RB 43/2018 cd. - Powołanie osób zarządzających - Prezesa i Wiceprezesa zarządu

Data sporządzenia: 2018-07-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

27.07.2018
Raport bieżący: RB 43/2018 - Odwołanie osoby zarządzajęcej - prezesa zarządu Spółki

Data sporządzenia: 2018-07-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

26.07.2018
Raport bieżący: RB 42/2018 Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

Data sporządzenia: 2018-07-26 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

19.07.2018
Raport bieżący: RB 41/2018 - Podpisanie przez spółkę zależną aneksu znacząco zwiększającego wartość umowy o istotnej treści

Data sporządzenia: 2018-07-19 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

18.07.2018
PUBLIKACJA JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2017 ROK

Zarząd CHEMOSERVIS-DWORY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka opublikowała jednostkowy oraz skonsolidowany Raport Roczny za 2017 rok.

06.07.2018
Raport bieżący: RB 40/2018 - Powołanie osoby zarządzającej

Data sporządzenia: 2018-07-06 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

26.06.2018
Raport bieżący: RB 39/2018/KOR - Korekta raportu dotyczącego postanowienia z Sądu o zabezpieczeniu majątku Emitenta

Data sporządzenia: 2018-06-21 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

21.06.2018
Raport bieżący: RB 39/2018 - Otrzymanie postanowienia z Sądu o zabezpieczeniu majątku Emitenta

Data sporządzenia: 2018-06-21 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

20.06.2018
Raport bieżący: RB 38/2018 - Wezwania do zwrotu kwot wypłaconych odszkodowań – realizacja gwarancji ubezpieczeniowych udzielonych przez Emitenta

Data sporządzenia: 2018-06-20 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

13.06.2018
Raport bieżący: RB 37/2018 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok oraz raportu za pierwszy kwartał 2018

Data sporządzenia: 2018-06-13 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

31.05.2018
Raport bieżący: RB 36/2018 - Zawiadomienie o wykonaniu praw z zastawu na akcjach spółki zależnej

Data sporządzenia: 2018-05-31 / Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacje poufne

29.05.2018
Raport bieżący: RB 35/2018 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

Data sporządzenia: 2018-05-29 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

28.05.2018
Raport bieżący: RB 34/2018 - Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2018-05-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

28.05.2018
Raport bieżący: RB 33/2018 - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

Data sporządzenia: 2018-05-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

25.05.2018
Raport bieżący: RB 32/2018 - Złożenie przez Emitenta wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

Data sporządzenia: 2018-05-25 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

17.05.2018
Raport bieżący: RB 31/2018 - Złożenie przez Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości

Data sporządzenia: 2018-05-17 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

11.05.2018
Raport bieżący: RB 30/2018 - Rozwiązanie umowy o znaczącej wartości

Data sporządzenia: 2018-05-11 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

11.05.2018
Raport bieżący: RB 29/2018 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Data sporządzenia: 2018-05-11 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej

04.05.2018
Raport bieżący: RB 28/2018 - Informacja od podmiotu zależnego Emitenta o złożeniu wniosku o upadłość

Data sporządzenia: 2018-05-04 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

02.05.2018
Raport bieżący: RB 27/2018 - Zawieszenie notowań akcji Emitenta

Data sporządzenia: 2018-05-02 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

27.04.2018
Raport bieżący: RB 26/2018 - Projekty uchwał na zwołane na dzień 28 maja 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

Data sporządzenia: 2018-04-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

27.04.2018
Raport bieżący: RB 25/2018 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Data sporządzenia: 2018-04-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

27.04.2018
Raport bieżący: RB 24/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Data sporządzenia: 2018-04-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

27.04.2018
Raport bieżący: RB 23/2018 - Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Spółki

Data sporządzenia: 2018-04-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

27.04.2018
Raport bieżący: RB 22/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Data sporządzenia: 2018-04-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

26.04.2018
Raport bieżący: RB 21/2018 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok oraz raportu za pierwszy kwartał 2018

Data sporządzenia: 2018-04-26 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

26.04.2018
Raport bieżący: RB 20/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Data sporządzenia: 2018-04-26 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

25.04.2018
Raport bieżący: RB 19/2018 - Decyzja Zarządu Spółki o utworzeniu odpisów aktualizujących i rezerw

Data sporządzenia: 2018-04-25 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

25.04.2018
Raport bieżący: RB 18/2018 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Data sporządzenia: 2018-04-25 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej

25.04.2018
Raport bieżący: RB 17/2018 - Decyzja Zarządu Spółki zależnej o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego

Data sporządzenia: 2018-04-25 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

24.04.2018
Raport bieżący: RB 16/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Data sporządzenia: 2018-04-24 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

19.04.2018
Raport bieżący: RB 15/2018 - Zbycie udziałów w spółce stowarzyszonej

Data sporządzenia: 2018-04-19 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

19.04.2018
Raport bieżący: RB 14/2018 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok

Data sporządzenia: 2018-04-19 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

30.03.2018
Raport bieżący: RB 13/2018/KOR - Korekta RB nr 13/2018 z dnia 13 marca 2018 r

Data sporządzenia: 2018-03-30 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

29.03.2018
Raport bieżący: RB 12/2018/KOR - Korekta RB nr 12/2018 z dnia 13 marca 2018 r

Data sporządzenia: 2018-03-29 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

29.03.2018
Raport bieżący: RB 10/2018/KOR - Korekta RB nr 10/2018 w sprawie wykupu obligacji serii A Emitenta

Data sporządzenia: 2018-03-29 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

13.03.2018
Raport bieżący: RB 13/2018 - Zawarcie umowy nabycia udziałów oraz wierzytelności

Data sporządzenia: 2018-03-13 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

13.03.2018
Raport bieżący: RB 12/2018 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Data sporządzenia: 2018-03-13 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 MAR – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

08.03.2018
Raport bieżący: RB 11/2018 - Częściowy wykup obligacji serii A Emitenta, wypłata odsetek

Data sporządzenia: 2018-03-08 / Podstawa prawna: Regulamin rynku giełdowego niebędącego rynkiem oficjalnych notowań

06.03.2018
Raport bieżący: RB 10/2018 - Informacja dotycząca wykupu obligacji serii A Emitenta

Data sporządzenia: 2018-03-06 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

23.02.2018
Raport bieżący: RB 9/2018 - Zakończenie pełnienia funkcji Animator Rynku Obligacji na okaziciela serii A spółki Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2018-02-23 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

22.02.2018
Raport bieżący: RB 8/2018/KOR - Korekta raportu bieżącego nr 8/2018

Data sporządzenia: 2018-02-22 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

21.02.2018
Raport bieżący: RB 8/2018 - Zmniejszenie posiadanego pakietu akcji Emitenta

Data sporządzenia: 2018-02-21 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

16.02.2018
Raport bieżący: RB 7/2018 - Aktualizacja informacji dotycząca listu intencyjnego

Data sporządzenia: 2018-02-16 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

07.02.2018
Raport bieżący: RB 6/2018 - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta

Data sporządzenia: 2018-02-07 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

05.02.2018
Raport bieżący: RB 5/2018 - Zmniejszenie posiadanego pakietu akcji Emitenta

Data sporządzenia: 2018-02-05 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

29.01.2018
Raport bieżący: RB 4/2018 - Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji akcji serii B Emitenta

Data sporządzenia: 2018-01-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

18.01.2018
Raport bieżący: RB 3/2018 - Podpisanie przez Emitenta aneksu do umowy o znaczącej wartości

Data sporządzenia: 2018-01-18 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

11.01.2018
Raport bieżący: RB 2/2018 - Terminy publikacji raportów okresowych Emitenta

Data sporządzenia: 2018-01-11 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

09.01.2018
Raport bieżący: RB 1/2018 - Zamiana akcji imiennych Emitenta na akcje na okaziciela

Data sporządzenia: 2018-01-09 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl