Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raporty Bieżące

 

 

27.08.2019
Raport bieżący: RB 30/2019 - Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

Data sporządzenia: 2019-08-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

27.08.2019
Raport bieżący: RB 29/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

Data sporządzenia: 2019-08-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

14.08.2019
Raport bieżący: RB 28/2019 - Uchylenie się od skutków oświadczenia

Data sporządzenia: 2019-08-14 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

11.07.2019
Raport bieżący: RB 27/2019 - Otrzymanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta

Data sporządzenia: 2019-07-11 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

28.06.2019
Raport bieżący: RB 26/2019 - Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

Data sporządzenia: 2019-06-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

28.06.2019
Raport bieżący: RB 25/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

Data sporządzenia: 2019-06-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

26.04.2019
Raport bieżący: RB 24/2019 - Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

Data sporządzenia: 2019-04-26 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

15.04.2019
Raport bieżący: RB 23/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

Data sporządzenia: 2019-04-15 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

31.03.2019
Raport bieżący: RB 22/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

Data sporządzenia: 2019-03-31 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

29.03.2019
Raport bieżący: RB 21/2019 - Odwołanie i powołanie członków Zarządu Emitenta

Data sporządzenia: 2019-03-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

29.03.2019
Raport bieżący: RB 20/2019 - Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta - uzupełnienie

Data sporządzenia: 2019-03-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

25.03.2019
Raport bieżący: RB 19/2019 - Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

Data sporządzenia: 2019-03-25 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

25.03.2019
Raport bieżący: RB 18/2019 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

Data sporządzenia: 2019-03-25 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

25.03.2019
Raport bieżący: RB 17/2019 - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

Data sporządzenia: 2019-03-25 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

14.03.2019
Raport bieżący: RB 16/2019 - Terminy publikacji raportów okresowych Emitenta

Data sporządzenia: 2019-03-14 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

11.03.2019
Raport bieżący: RB 15/2019 - Informacja o aktualnej strukturze akcjonariatu Emitenta

Data sporządzenia: 2019-03-11 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

11.03.2019
Raport bieżący: RB 14/2019 - Informacja o zwołaniu NWZ na żądanie akcjonariusza - uzupełnienie

Data sporządzenia: 2019-03-11 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

28.02.2019
Raport bieżący: RB 13/2019 - Oświadczenie Zarządu Emitenta o nieważności zawartych Umów

Data sporządzenia: 2019-02-28 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

28.02.2019
Raport bieżący: RB 12/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

Data sporządzenia: 2019-02-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

28.02.2019
Raport bieżący: RB 11/2019 - Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta

Data sporządzenia: 2019-02-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

22.02.2019
Raport bieżący: RB 10/2019 Informacja o wpłynięciu żądania rozszerzenia porządku obrad NZWA zwołanego na dzień 25 marca 2019

Data sporządzenia: 2019-02-22 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 10/2019 Temat: Informacja o wpłynięciu żądania rozszerzenia porządku obrad NZWA zwołanego na dzień 25 marca 2019

22.02.2019
Raport bieżący: RB 09/2019 Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Emitenta

Data sporządzenia: 2019-02-21 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Raport Bieżący: RB 09/2019 Temat: Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Emitenta

19.02.2019
Raport bieżący: RB 08/2019 Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Emitenta

Data sporządzenia: 2019-02-19 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Raport Bieżący: RB 08/2019 Temat: Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Emitenta

18.02.2019
Raport bieżący: RB 07/2019 Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Emitenta

Data sporządzenia: 2019-02-18 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Raport Bieżący: RB 07/2019 Temat: Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Emitenta

06.02.2019
Raport bieżący: RB 06/2019 Informacja o podniesieniu kapitału zakładowego Spółki Emitenta

Data sporządzenia: 2018-02-06 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 - informacje poufne Raport Bieżący: RB 06/2019 Temat: Informacja o podniesieniu kapitału zakładowego Spółki Emitenta

31.01.2019
Raport bieżący: RB 05/2019 Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

Data sporządzenia: 2019-01-31 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 05/2019 Temat: Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

30.01.2019
Raport bieżący: RB 04/2019 Informacja na temat subskrypcji prywatnej akcji serii F

Data sporządzenia: 2018-01-30 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 - informacje poufne Raport Bieżący: RB 04/2019 Temat: Informacja na temat subskrypcji prywatnej akcji serii F

30.01.2019
Raport bieżący: RB 03/2019 Informacja o zawarciu porozumień z wierzycielami w celu oddłużenia Spółki

Data sporządzenia: 2018-01-29 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufna Raport Bieżący: RB 03/2019 Temat: Informacja o zawarciu porozumień z wierzycielami w celu oddłużenia Spółki

08.01.2019
Raport bieżący: RB 02/2019 Informacja o wpłynięciu oświadczenia administratora zabezpieczeń i działaniach zarządu

Data sporządzenia: 2018-01-08 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 02/2019 Temat: Informacja o wpłynięciu oświadczenia administratora zabezpieczeń i działaniach zarządu

04.01.2019
Raport bieżący: RB 01/2019 Informacja o zwołaniu NWZA na żądanie akcjonariusza

Data sporządzenia: 2018-01-04 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 01/2019 Temat: Informacja o zwołaniu NWZA na żądanie akcjonariusza


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl