Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raporty Bieżące

 

 

16.02.2018
Raport bieżący: RB 7/2018 - Aktualizacja informacji dotycząca listu intencyjnego

Data sporządzenia: 2018-02-16 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

07.02.2018
Raport bieżący: RB 6/2018 - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta

Data sporządzenia: 2018-02-07 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

05.02.2018
Raport bieżący: RB 5/2018 - Zmniejszenie posiadanego pakietu akcji Emitenta

Data sporządzenia: 2018-02-05 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

29.01.2018
Raport bieżący: RB 4/2018 - Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji akcji serii B Emitenta

Data sporządzenia: 2018-01-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

18.01.2018
Raport bieżący: RB 3/2018 - Podpisanie przez Emitenta aneksu do umowy o znaczącej wartości

Data sporządzenia: 2018-01-18 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

11.01.2018
Raport bieżący: RB 2/2018 - Terminy publikacji raportów okresowych Emitenta

Data sporządzenia: 2018-01-11 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

09.01.2018
Raport bieżący: RB 1/2018 - Zamiana akcji imiennych Emitenta na akcje na okaziciela

Data sporządzenia: 2018-01-09 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl