Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raporty Bieżące

 

 

27.04.2018
Raport bieżący: RB 26/2018 - Projekty uchwał na zwołane na dzień 28 maja 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

Data sporządzenia: 2018-04-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

27.04.2018
Raport bieżący: RB 25/2018 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Data sporządzenia: 2018-04-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

27.04.2018
Raport bieżący: RB 24/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Data sporządzenia: 2018-04-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

27.04.2018
Raport bieżący: RB 23/2018 - Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Spółki

Data sporządzenia: 2018-04-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

27.04.2018
Raport bieżący: RB 22/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Data sporządzenia: 2018-04-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

26.04.2018
Raport bieżący: RB 21/2018 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok oraz raportu za pierwszy kwartał 2018

Data sporządzenia: 2018-04-26 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

26.04.2018
Raport bieżący: RB 20/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Data sporządzenia: 2018-04-26 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

25.04.2018
Raport bieżący: RB 19/2018 - Decyzja Zarządu Spółki o utworzeniu odpisów aktualizujących i rezerw

Data sporządzenia: 2018-04-25 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

25.04.2018
Raport bieżący: RB 18/2018 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Data sporządzenia: 2018-04-25 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej

25.04.2018
Raport bieżący: RB 17/2018 - Decyzja Zarządu Spółki zależnej o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego

Data sporządzenia: 2018-04-25 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

24.04.2018
Raport bieżący: RB 16/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Data sporządzenia: 2018-04-24 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

19.04.2018
Raport bieżący: RB 15/2018 - Zbycie udziałów w spółce stowarzyszonej

Data sporządzenia: 2018-04-19 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

19.04.2018
Raport bieżący: RB 14/2018 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok

Data sporządzenia: 2018-04-19 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

30.03.2018
Raport bieżący: RB 13/2018/KOR - Korekta RB nr 13/2018 z dnia 13 marca 2018 r

Data sporządzenia: 2018-03-30 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

29.03.2018
Raport bieżący: RB 12/2018/KOR - Korekta RB nr 12/2018 z dnia 13 marca 2018 r

Data sporządzenia: 2018-03-29 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

29.03.2018
Raport bieżący: RB 10/2018/KOR - Korekta RB nr 10/2018 w sprawie wykupu obligacji serii A Emitenta

Data sporządzenia: 2018-03-29 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

13.03.2018
Raport bieżący: RB 13/2018 - Zawarcie umowy nabycia udziałów oraz wierzytelności

Data sporządzenia: 2018-03-13 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

13.03.2018
Raport bieżący: RB 12/2018 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Data sporządzenia: 2018-03-13 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 MAR – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

08.03.2018
Raport bieżący: RB 11/2018 - Częściowy wykup obligacji serii A Emitenta, wypłata odsetek

Data sporządzenia: 2018-03-08 / Podstawa prawna: Regulamin rynku giełdowego niebędącego rynkiem oficjalnych notowań

06.03.2018
Raport bieżący: RB 10/2018 - Informacja dotycząca wykupu obligacji serii A Emitenta

Data sporządzenia: 2018-03-06 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

23.02.2018
Raport bieżący: RB 9/2018 - Zakończenie pełnienia funkcji Animator Rynku Obligacji na okaziciela serii A spółki Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2018-02-23 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

22.02.2018
Raport bieżący: RB 8/2018/KOR - Korekta raportu bieżącego nr 8/2018

Data sporządzenia: 2018-02-22 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

21.02.2018
Raport bieżący: RB 8/2018 - Zmniejszenie posiadanego pakietu akcji Emitenta

Data sporządzenia: 2018-02-21 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

16.02.2018
Raport bieżący: RB 7/2018 - Aktualizacja informacji dotycząca listu intencyjnego

Data sporządzenia: 2018-02-16 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

07.02.2018
Raport bieżący: RB 6/2018 - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta

Data sporządzenia: 2018-02-07 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

05.02.2018
Raport bieżący: RB 5/2018 - Zmniejszenie posiadanego pakietu akcji Emitenta

Data sporządzenia: 2018-02-05 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

29.01.2018
Raport bieżący: RB 4/2018 - Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji akcji serii B Emitenta

Data sporządzenia: 2018-01-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

18.01.2018
Raport bieżący: RB 3/2018 - Podpisanie przez Emitenta aneksu do umowy o znaczącej wartości

Data sporządzenia: 2018-01-18 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

11.01.2018
Raport bieżący: RB 2/2018 - Terminy publikacji raportów okresowych Emitenta

Data sporządzenia: 2018-01-11 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

09.01.2018
Raport bieżący: RB 1/2018 - Zamiana akcji imiennych Emitenta na akcje na okaziciela

Data sporządzenia: 2018-01-09 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl