Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 66/2018 Informacja o wpłynięciu do spółki Emitenta żądania zwołania NWZA

Raport Bieżący: RB 66/2018 Temat: Informacja o wpłynięciu do spółki Emitenta żądania zwołania NWZA Data sporządzenia: 2018-11-30 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport Bieżący: RB 66/2018

Temat: Informacja o wpłynięciu do spółki Emitenta żądania zwołania NWZA

Data sporządzenia: 2018-11-30

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje,    w  dniu  28 listopada 2018 roku w godzinach popołudniowych wpłynęło  do  Spółki  od BIOERG S.A. z siedzibą w Warszawie - akcjonariusza posiadającego akcje stanowiące 13,03% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 13,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, działającego na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z zaproponowaniem umieszczenia w porządku obrad następujących spraw:

1.      Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2.      Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał

4.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

5.      Podjęcie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki

6.      Podęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki

7.      Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

W związku z powyższym Zarząd skierował niniejsze żądanie do kancelarii prawnej celem przygotowania stosownej dokumentacji dotyczącej zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, oraz Zarząd informuje, że podejmie działania zmierzające do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podpisane: Zarząd Spółki


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl