Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 65/2018 Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji Emitenta

Raport Bieżący: RB 65/2018 Temat: Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta Data sporządzenia: 2018-11-30 Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 65/2018

Temat: Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta

Data sporządzenia: 2018-11-30

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje,    w  dniu  29 listopada 2018 roku wpłynęło  do  Spółki  zawiadomienie od RAUNDS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zawiadamiająca) na podstawie art. 69 ust. 1  pkt  1  i  4  oraz  art.  87  ustawy  o  ofercie  publicznej  i  warunkach  wprowadzania  instrumentów  finansowych  do zorganizowanego  systemu  obrotu  oraz  o  spółkach  publicznych  (dalej:  Ustawa),  w  którym  to  RAUNDS Sp. z o.o. informuje, że spółka zbyła 3 259 343 akcji zwykłych na okaziciela firmy CHEMOSERVIS-DWORY S.A. w Oświęcimiu, które stanowiły udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 13,03 % oraz upoważniały do 3 259 343 głosów z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 13,03 %  udziału procentowego w liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 Podpisane: Zarząd Spółki


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl