Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 63/2018 Wypowiedzenie umowy realizacyjnej o znacznej wartości

Data sporządzenia: 2018-10-30 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 63/2018 Temat: Wypowiedzenie umowy realizacyjnej o znacznej wartości

Raport Bieżący: RB 63/2018

Temat: Wypowiedzenie umowy realizacyjnej o znacznej wartości

Data sporządzenia: 2018-10-30

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do RB nr RB 76/2016  oraz RB 10/2017, informuje, że w dniu 26 października 2018 roku wpłynęło do Spółki Emitenta oświadczenie zarządu EnergoAsh Południe Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu o wypowiedzeniu umowy na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Budowa i uruchomienie specjalistycznej instalacji do elektrostatycznej separacji popiołów lotnych i pyłu węglowego" w Kędzierzynie-Koźlu

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 30 października 2018 roku podpisał porozumienie kompensacyjne z inwestorem  tj. firmą EnergoAsh Południe Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu o wzajemnej kompensacie należności i zobowiązań na kwotę 4.665.381,67 PLN. O taką też kwotę tj. 4.665.381,67 PLN zmniejszyło się zobowiązanie Emitenta wobec EnergoAsh Południe Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu

Podpisane: Zarząd Spółki


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl