Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 63/2010 - Podpisanie Listu intencyjnego

Data sporządzenia: 2010-07-05 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 63/2010

Temat: Podpisanie Listu intencyjnego
Data sporządzenia: 2010-07-05
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. („Spółka”) zgodnie Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm), podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 5 lipca 2010 roku, Zarząd Emitenta, po uzyskaniu zgody Organu Nadzorczego, podpisał list intencyjny zawierający zapis w sprawie wyłączności w prowadzeniu negocjacji w temacie nabycia przez Chemoservis-Dwory S.A. pakietu akcji Spółki  K-PROTOS, a.s. z siedzibą w Kralupach nad Vltavou  w Czechach. Zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy, okres wyłączności został określony na czas 90 dni tj. do 3 października 2010 roku.


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl