Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 54/2018 – Informacja o wyznaczeniu Tymczasowego Nadzorcy Sądowego firmy ZE ZEN Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej z wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

Data sporządzenia: 2018-09-19 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne oraz Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 54/2018 Temat: Informacja o wyznaczeniu Tymczasowego Nadzorcy Sądowego firmy ZE ZEN Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej z wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

Raport Bieżący: RB 54/2018

Temat: Informacja o wyznaczeniu Tymczasowego Nadzorcy Sądowego firmy ZE ZEN Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej z wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

Data sporządzenia: 2018-09-19

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne oraz Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2018 informuje, iż w dniu 18 września  2018 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wyznaczył Tymczasowego Nadzorcę Sądowego w osobie Mirosława Mozdżenia (lic. Nr 106) w sprawie o otwarcie postępowania sanacyjnego z wniosku zarządu firmy Zakład Energetyczny ZEN Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej (podmiot w 100% zależny od Emitenta – dalej „Wnioskodawca”). Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego został złożony na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 284 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 z późń. zm. dalej „pr.rest.”)

Podpisane: Zarząd Spółki

 


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl