Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 43/2018 - Odwołanie osoby zarządzajęcej - prezesa zarządu Spółki

Data sporządzenia: 2018-07-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 43/2018

Temat: Odwołanie osoby zarządzajęcej - prezesa zarządu Spółki
Data sporządzenia: 2018-07-27
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 27 lipca 2018 roku, Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 27 lipca 2018 roku z Zarządu Spółki osoby zarządzającej pełniącej funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego -  Pana Wojciecha Mazura

Pan Wojciech Mazur pełnił funkcję prezesa zarzadu Spółki Chemoservis-Dwory S.A. od 2010 roku


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl