Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 38/2017 - Spełnienie warunków umowy przyrzeczonej dotyczącej przeniesienia udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta

Data sporządzenia: 2017-10-03 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 Raport Bieżący: RB 38/2017

Temat: Spełnienie warunków umowy przyrzeczonej dotyczącej przeniesienia udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta
Data sporządzenia: 2017-10-03
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do RB 37/2017 z dnia 2017-09-26, Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. informuje, że w dniu 2 października 2017 r. doszło do spełnienia warunków określonych w umowie przyrzeczonej z dnia 26 września 2017 roku, dotyczącej przeniesienia udziałów w kapitale zakładowym spółki MD-Proeco Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na rzecz ENERIS ECO ENERGY 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 4 wraz z §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.2014.133 j.t)


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl