Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 36/2017 - Odwołanie/powołanie członków organu nadzorczego Emitenta

Data sporządzenia: 2017-08-30 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 36/2017

Temat: Odwołanie/powołanie członków organu nadzorczego Emitenta
Data sporządzenia: 2017-08-30
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 sierpnia 2017 roku podjęło uchwały o odwołaniu z Organu Nadzorczego Emitenta osobę Pana Dariusza Zych, Pana Tomasza Mazur, Pana Jarosława Lisiewicz oraz Pana Andrzeja Janiak. W skład Rady Nadzorczej, tego samego dnia, powołano następujące osoby: Pana Dariusza Zych, Pana Tomasza Mazur, Pana Michała Kwiatkowskiego, Pana Krzysztofa Gozdek, Pana Mariusza Gajewskiego oraz Pana Roberta Mikulskiego.

Poniżej zaprezentowano życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Michał Kwiatkowski posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie bankowości inwestycyjnej, doradztwa finansowego, zarządzania spółkami kapitałowymi oraz nadzoru korporacyjnego. Od początku 2016 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Inwestycyjnego w Highway Capital PLC. W latach 2010-2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu oraz był wspólnikiem w Ingenium Partners Sp. z o.o.. Od 2013 członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pan Michał Kwiatkowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył także Program Executive MBA realizowany przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN przy współpracy z Vienna Institute for International Economics. Włada biegle językiem angielskim i niemieckim.

Pan Michał Kwiatkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta oraz w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Michał Kwiatkowski nie został wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Krzysztof Gozdek posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu obsługi prawnej i podatkowej instytucji finansowych i spółek handlowych (uprawnienia Radcy Prawnego oraz Doradcy Podatkowego). Od 2000 roku zajmuje stanowisko Radcy Prawnego w ING Lease (Polska) Sp. z o.o. / ING ABL Polska S.A. W latach 1997 – 2000 pełnił funkcje Doradcy Podatkowego oraz Prawnika w BDO Polska Sp. z o.o., Millenium Leasing Sp. z o.o. / Millenium Bank Group oraz kancelarii Chałas & Wspólnicy Sp. z o.o.

Pan Krzysztof Gozdek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta oraz w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Krzysztof Gozdek nie został wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Mariusz Gajewski posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczął  w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska jako broker w wydziale indywidualnej obsługi klienta. Następnie w latach 1998 – 2010 w Banku Pekao S.A. pełnił funkcje inspektora wydziału kredytów, analityka kredytowego, specjalisty oraz głównego specjalisty w departamencie ryzyka kredytowego. W latach 2010 – 2013 pracował jako dyrektor oddziału banku w Nordea Bank Polska S.A. Od 2013 roku na analogicznym stanowisku w Banku BGŻ S.A.

Pan Mariusz Gajewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta oraz w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Mariusz Gajewski nie został wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Robert Mikulski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowe Studia Ubezpieczeń Gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1996 – 1998 odbywał aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie oraz w latach 1998 – 1999 aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie doktorant na Wydziale Politologii, Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Płońsku. Pan Robert Mikulski posiada bogate doświadczenie zawodowe, w trakcie swojej kariery zawodowej pracował m.in. w Departamencie Ubezpieczeń Ministerstwa Finansów, Centrum Informacji Menedżera, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (jako legislator oraz starszy legislator), Rządowym Centrum Legislacji (jako starszy legislator), Sebgroup Poland Sp. z o.o. (jako prawnik), Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski oraz Kancelarii Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy (jako radca prawny i partner zarządzający).

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 21 i 22 wraz z §27, §28  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.2014.133 j.t)

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl