Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 35/2017 - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ

Data sporządzenia: 2017-08-30 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport Bieżący: RB 35/2017

Temat: Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ
Data sporządzenia: 2017-08-30
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Działając na podstawie Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 sierpień 2017r. do ogłoszenia przerwy w obradach.

WOLF CAPITAL Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1 250 000
Liczba głosów zarejestrowanych akcji: 1 250 000
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 4,99%
Udział % głosów na tym ZWZ: 100,00%
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 sierpień 2017r po wznowieniu obrad.

WOLF CAPITAL Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1 250 000
Liczba głosów zarejestrowanych akcji: 1 250 000
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 4,99%
Udział % głosów na tym ZWZ: 100,00%

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl