Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 35/2015/KOR - Korekta raportu nr 35/2015 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data sporządzenia: 2015-10-06 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 35/2015/KOR

Temat: Korekta raportu nr 35/2015 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data sporządzenia: 2015-10-06
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. informuje, iż dokonuje korekty RB nr 35/2015 w zakresie projektu uchwały w porządku obrad NWZ.

W załączeniu skorygowana treść Ogłoszenia.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z późn. zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Plik do pobrania:

Załącznik do RB 35/2015/KOR z dnia 06.10.2015 roku.pdf
Skorygowane ogłoszenie o zwołaniu NWZ

 


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl