Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 34/2017 - Uchwały podjęte przez ZWZ po wznowieniu obrad w dniu 29 sierpnia 2017 roku

Data sporządzenia: 2017-08-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 34/2017

Temat: Uchwały podjęte przez ZWZ po wznowieniu obrad w dniu 29 sierpnia 2017 roku
Data sporządzenia: 2017-08-29
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po wznowieniu obrad w dniu 29 sierpnia 2017 r. podjęło uchwały, których treść przekazuje w załączniku.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.2014.133 j.t.).

Plik do pobrania:

Załącznik do RB 34/2017 z dnia 29.08.2017 roku.pdf
Uchwały ZWZ podjęde po wznowieniu obrad

 

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl