Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 33/2017 - Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZA Emitenta oraz uchwały podjęte w dniu 24 sierpnia 2017 roku do momentu ogłoszenia przerwy

Data sporządzenia: 2017-08-24 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 33/2017

Temat: Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZA Emitenta oraz uchwały podjęte w dniu 24 sierpnia 2017 roku do momentu ogłoszenia przerwy
Data sporządzenia: 2017-08-24
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24 sierpnia 2017r. powzięło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach. Zgodnie z powyższą uchwałą obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w dniu 29 sierpnia 2017r. o godz. 10:00 w Warszawie przy ul. Solankowej 3.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 sierpnia 2017r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 6,7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.2014.133 j.t.).

Plik do pobrania:

Załącznik do RB 33/2017 z dnia 24.08.2017 roku.pdf
Uchwały ZWZ podjęde do momentu ogłoszenia przerwy


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl