Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 28/2019 - Uchylenie się od skutków oświadczenia

Data sporządzenia: 2019-08-14 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 28/2019

Temat: Uchylenie się od skutków oświadczenia
Data sporządzenia: 2019-08-14
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2019 roku złożył na piśmie oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego przez Emitenta pod wpływem błędu wobec Spółki Fundusz Nowych Technologii Enter Finto spółka akcyjna oraz Chemos Support Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Chemos Support Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 22 sierpnia 2018 roku. Emitent wskazuje, że złożone oświadczenie woli dotyczyło podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Chemos Support Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kwoty 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do kwoty 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i objęcia 400 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym o łącznej wartości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) przez Fundusz Nowych Technologii Enter Finto spółka akcyjna.

Podstawą uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego prze Emitenta pod wpływem błędu jest art. 84 § 1 i § 2 w zw. z art. 88 § 1 Kodeksu Cywilnego.


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl