Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 27/2019 - Otrzymanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta

Data sporządzenia: 2019-07-11 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport Bieżący: RB 27/2019

Temat: Otrzymanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta
Data sporządzenia: 2019-07-11
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. („Emitent”, „Spółka”), podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 11.07.2019 r. doręczone zostało postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie („Sąd”), VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, nr sygn. akt VIII GU 372/18, w sprawie ogłoszenia upadłości Emitenta.

Sąd postanowił m.in.:

  1. Ogłosić upadłość CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu,
  2. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
  3. Wyznaczyć Sędziego-komisarza w osobie SSR Bartosza Suchmiela, zastępcę Sędziego-komisarza w osobie SSR Katarzyny Nowakowskiej – Miśty oraz syndyka w osobie Dariusza Sitka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 504).

Całość postanowienia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Plik do pobrania:

Załącznik 1 do RB 27/2019 z dnia 11.07.2019 roku.pdf
Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości Emitenta

 


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl