Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 27/2015 - Aneks do umowy o znaczącej wartości

Data sporządzenia: 2015-07-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 27/2015

Temat: Aneks do umowy o znaczącej wartości
Data sporządzenia: 2015-07-29
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 51/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku i RB 54/2014 z dnia 17 grudnia 2014, Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 29 lipca 2015 roku Spółka podpisała aneks do przedmiotowej umowy. Aneksem wyznaczono nowy termin zakończenia prac: 31 grudzień 2015 roku. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z 2009 roku poz. 259 z późn. zm.).


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl