Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 25/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

Data sporządzenia: 2019-06-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 25/2019

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018
Data sporządzenia: 2019-06-28
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do RB nr 2/2018, 21/2018, 14/2018, 37/2018, 42/2018, 50/2018, 57/2018, 62/2018, 67/2018, 73/2018, 5/2019, 12/2019, 22/2019 oraz 23/2019 informuje, że skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku opublikowany zostanie w dniu 30 sierpnia 2019 roku.

Jednocześnie Emitent do końca czwartego kwartału 2019 roku opublikuje pozostałe zaległe raporty okresowe tj. skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2018 roku, jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2018 roku oraz skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2019 roku.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio za: II kwartał 2018 r. oraz IV kwartał 2018 r.


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl