Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 25/2018 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Data sporządzenia: 2018-04-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 25/2018

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
Data sporządzenia: 2018-04-27
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent"), działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 32 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 maja 2018 roku, na godzinę 10.00 w siedzibie Biura Zarządu Spółki H125 ul. Chemików 1 (wjazd od strony ul. Unii Europejskiej) w Oświęcimiu. Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Plik do pobrania:

Załącznik do RB 25/2018 z dnia 27.04.2018 roku.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl