Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 22/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

Data sporządzenia: 2019-03-31 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 22/2019

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018
Data sporządzenia: 2019-03-31
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do RB nr 2/2018, 21/2018, 14/2018, 37/2018, 42/2018, 50/2018, 57/2018, 62/2018, 67/2018, 73/2018, 5/2019 oraz 12/2019 informuje, że skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku opublikowany zostanie w dniu 30 kwietnia 2019 roku.

Jednocześnie Emitent do dnia 15 kwietnia 2019 roku przekaże do publicznej wiadomości listę terminów publikacji pozostałych zaległych jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych.


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl